Řidiči musí ode dneška počítat s uzavírkou části hlavního tahu přes Bohutín

Foto: ŘSD

BOHUTÍN – Ode dneška začnou práce na opravě 1663 metrů silnice I/18 v Bohutíně. Jde o úsek mezi kilometry 7,865 a 9,528 na hlavním průtahu obcí. Konkrétně půjde o úsek mezi částí Havírna až na konec Bohutína ke škole. Základem prací je rekonstrukce povrchu vozovky výměnou konstrukčních vrstev na základě provedené diagnostiky.

Ta ukázala, že v části dotčeného úseku již vozovka vykazuje vyčerpanou zbytkovou dobu životnosti pro současné zatížení 490 TNV/24 hodin a další část je na hraně životnosti (vyjeté koleje, podélné a příčné trhliny, asfaltové vrstvy vykazují degradaci, vysprávky).

„Mimo konstrukčních vrstev vozovky se bude pracovat na odvodnění komunikace včetně pročištění a rekonstrukce propustků, pročištění stávajících a zřízení nových uličních vpustí za účelem zajištění plné funkčnosti systému odvodnění. V rámci vodohospodářských objektů je řešena i přeložka vodovodu, který je v kolizi s plánovanou novou opěrnou zdí komunikace délky necelých 100 metrů. Součástí opravy je také stavba nového rámového propustku v místě stávajícího a již po stavební stránce nevyhovujícího objektu,“ uvedl Martin Buček z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic.

Původně plánované zahájení opravy na jaře letošního roku nebylo možné realizovat z důvodu kolidující opravy na silnici I/4 a další stavební akce na sil. I/18 v úseku Příbram-Rožmitál pod Třemšínem. S ohledem na termín zahájení bude proti předpokladu oprava probíhat za úplné uzavírky opravovaného úseku silnice I/18. Tranzitní doprava bude převedena na značené objízdné trasy pro vozidla do 7,5 tun a nad tuto hmotnost. „Inkriminovaný úsek bychom jako celek rádi uvedli do provozu ještě v této stavební sezóně, proto jsou práce plánované až do poloviny prosince v závislosti na klimatických podmínkách,“ dodal Martin Buček.

Komentáře