Kadeřábkův den letos ocenil lékaře i sestry a věnoval se etice v medicíně

PŘÍBRAM – Otázky etiky, práva a ekonomiky v medicíně řešily přednášky v rámci tradiční akce příbramské nemocnice Kadeřábkův den. Koná se na počest prvního primáře interního oddělení Františka Kadeřábka.

Na začátku předal ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada medaile lékařům a zdravotním sestrám, kteří se významně zasloužili o rozvoj nemocnice a zdravotnictví na Příbramsku. Mezi oceněnými byla vrchní sestra očního oddělení Jana Hrabáková, bývalá vrchní sestra ARO Ludmila Prokopová, primář Petr Ježek, lékařky Eugenie Michovská, Milada Maňhalová, Daniela Pulgertová a lékaři Jindřich Kaňa, Josef Rejlek a Martin Zahradník.

„S úrovní přednášek, dodržením časů vymezených na přednášky, stejně tak i se slavnostní Kadeřábkovou přednáškou jsem byl maximálně spokojen. Vysoce zhodnotili úroveň Kadeřábkova dne všichni přednášející, především paní docentka Drábková, která se přednáškových dnů účastní opakovaně,“ zhodnotil úroveň přednášek organizátor odborné části Martin Polák, který očekával na přednáškách větší účast.

Příští rok se bude konat výroční desátý Kadeřábkův den a měl by se protáhnout do dvou dnů. Tematicky se bude věnovat úspěchům, kterých se podařilo dosáhnout během minulých deseti letech spolu se spolupracujícími pracovišti, především pak z VFN, NNH, FN Motol, IKEM a dalšími. Přednášet budou jak lékaři a sestry z těchto pracovišť, tak lékaři a sestry z příbramské nemocnice. „Další ročníky již přenechám někomu ze svých kolegů a bude na něm, jak dále tuto tradici bude dále rozvíjet,“ dodává Polák.

V příštím roce by také měla vyjít kniha o významných osobnostech příbramského zdravotnictví, včetně audio a videonahrávek se vzpomínkami žijících osobností nebo jejich potomků. Autorem této publikace je výše zmíněný Martin Polák.

Komentáře