Revitalizace Čertova pahorku pokračuje

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Na jaře letošního roku začal projekt revitalizace lesíka na Čertově pahorku, který se zrodil z participativního rozpočtu města v loňském roce. První část projektu je již hotova a nyní se místní obyvatelé mohou těšit na zahájení druhé části této iniciativy.

Čertův pahorek, kdysi osamocený lesík na skalnatém vršku obklopeném poli, začal být postupně obklopen městskou zástavbou v padesátých letech minulého století. Dnes je tento malý porost obklopen sídlištěm ze všech stran. Díky vítěznému návrhu v participativním rozpočtu města pro rok 2022 byla na jaře letošního roku zahájena revitalizace lesíka.

První fáze obnovy zahrnovala úklid a výsadbu, která se odehrála v dolní části lesíka. Nyní se otevírá další kapitola obnovy, která zasáhne horní část porostu nad asfaltovou cestou, která lesík odděluje.

Místostarosta Miroslav Peterka uvádí: „V první fázi druhé etapy obnovy lesíka dojde k vyčištění prostoru od náletových dřevin a nevhodných keřů u budovy ubytovny, které činí tuto lokalitu téměř neprostupnou a kde se hromadí odpadky. Po odstranění skládky a vyřezání keřového patra dojde i zde k výchovné probírce suchých a poškozených dřevin, kdy budou ponecháni pouze silní jedinci s perspektivou dalšího vývoje.“

Obnova bude pokračovat i v části nad asfaltovou cestou, kde budou po odstranění náletů a nevhodných křovin vybrány stromy, které nemají možnost nadále se rozvíjet nebo jsou nějak poškozené. Pro náhradní výsadbu za odstraněné dřeviny se počítá s výměnou druhové skladby dřevin, včetně dubu letního a habru obecného. Kolem asfaltové cesty bude navíc vysazen živý plot.

Revitalizovaný prostor lesíka nebude vybaven mobiliářem, aby se zabránilo shlukování „závadových“ osob a případnému znečišťování prostředí nebo rušení nočního klidu.

Zmíněné práce na revitalizaci mohou způsobit dočasný zvýšený hluk v oblasti, a proto místní obyvatelé jsou vyzváni k trpělivosti a pochopení v průběhu těchto stavebních aktivit.

Komentáře