Radním bude radit devět komisí

PŘÍBRAM – Rada města zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Sedm radních se tak v různých oblastech mohou řídit doporučením jmenovaných komisí. Do nich si členy navrhly jednotlivé strany zastoupené v zastupitelstvu.

Rada dává ve většině svých rozhodnutí právě na názory odborných útvarů a komisí, nicméně jejich návrhy mají pouze doporučující charakter, takže nejsou pro radu závazné. Na volební období 2018-2022 je schváleno celkem devět komisí. Komise se schází dle potřeby a vlastního plánu práce, minimálně však čtyřikrát za rok.

Členy komisí, kterými mohou být zastupitelé, občané i fyzické osoby, byli jmenováni:

Bytová komise – Vladimír Král (předseda), František Jobek, Marta Frýbertová, Jana Valterová, Ladislav Truhlář, František Caithaml a Šárka Schejbalová.

Dopravní komise – Václav Švenda (předseda), Milan Hrudka, Pavel Štanc, Petr Magera, Patrik Švarc, Ladislav Pechar a Josef Bouše.

Komise kulturní, letopisecká a památková – Milan Hrudka (předseda), Petr Kollert, Jana Valterová, Vladimír Král, Jaroslava Stojčetovič, Ladislav Marek a Vladimír Srnka.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport – Jiří Holý (předseda), František Jobek, Jakub Hušek, Jitka Charyparová, Miroslav Peterka, Renáta Vesecká, Antonín Schejbal, Daniel Rosenbaum a Karel Makovec.

Komise pro realizaci majetku města – Martin Buršík (předseda), Petr Rotter, Jan Mára, Aleš Drechsler, Petr Oktábec, Jaroslav Kumhera a Milan Vančát.

Komise pro výchovu a vzdělávání – Vladimír Král (předseda), Zorka Brožíková, Dagmar Kredbová, Radka Štáhlová, Olga Vohradská, Jarmila Potůčková, Bohuslav Burda, Simona Luftová a Tomáš Hlaváč.

Komise Smart city – Roman Mráz (předseda), Vladimír Karpíšek, Jan Schneider, Tomáš Trávníček a Tomáš Podlena.

Komise zdravotní a sociální – František Hauser (předseda), Jan Konvalinka, Monika Ciklerová, Jaroslava Davidová, Jiřina Adamová, Jiří Doležal, Alena Zemková, Dagmar Vaňousová a Simona Luftová.

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě – Blanka Studničná (předseda), Alena Hlubučková, Tomáš Dvořáček, Martin Melmuk, Viktor Stejskal, Dagmar Vaňousová a Ján Pajtai.

Komentáře