Radní doporučují zastupitelům schválit měsíční odměny pro předsedy komisí

PŘÍBRAM – Rada města se na svém posledním jednání  zabývala odměnami pro předsedy komisí rady města, kteří současně nejsou zastupiteli. 

Za výkon funkce předsedy komise vedení města doporučuje zastupitelům schválit částku ve výši 2 568 Kč za jeden kalendářní měsíc.

Rada města tak reaguje na diskuzi z květnového zastupitelstva, kde zastupitel Vladimír Král (Šance pro Příbram) předložil návrh na jejich odměňování. Ten však navrhoval symbolickou částkou pět set korun odměnit všechny členy výborů, komisí a osadních výborů. 

Na to při jednání reagoval starosta města Jan Konvalinka, který uvedl, že město se v této době snaží především šetřit a tento návrh jde proti tomu. 

Vedení města tedy nakonec doporučuje zastupitelům svoji variantu, kdy se odměny budou týkat jen předsedů komisí rady města. Řadoví členové komisí a výborů by podle jejich návrhu dále plnili funkce bez nároku na odměny.

Jak se doporučení rady bude zamlouvat předkladateli původního návrhu Vladimíru Královi a ostatním zastupitelům se zřejmě dozvíme na nejbližším zasedání. 

Komentáře