Rada Středočeského kraje podpořila rozšíření sítě vodovodních řadů

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeský kraj podporuje propojení vodohospodářských soustav tak, aby občané měli dostatek pitné vody. V souladu s tímto názorem rada na svém dnešním zasedání odsouhlasila návrh na vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Navrhované řady v rámci záměru Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 kraje propojují dva skupinové vodovody, a to Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Javorník – Benešov s možným napojením na jihočeskou vodárenskou soustavu. Návrh musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo kraje.

„Vody začíná být nedostatek, vrty musí být čím dál hlubší a studny vysychají. Navrhovaný vodárenský systém umožní obcím zkvalitnění zásobení vodou v lokalitách s trvalými problémy s pitnou vodou a v dostatečné jakosti a v dostatečném množství. Navrhovaný systém umožní výhledově zásobení vodou až 20 000 obyvatel,“ potvrzuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

K tomu přispěje i aktualizace zásad územního rozvoje, která počítá právě s vybudováním připojení na Posázavský skupinový vodovod v Týnci n. Sázavou a na skupinový vodovod Benešov – Sedlčany v Benešově „Výstavba vodovodu přesahuje finanční možnosti kraje. Náklady jsou v tuto chvíli odhadovány na 1 miliardu korun. Nicméně paní kolegyně, radní Jana Skopalíková, aktivně pracuje na tom, aby vodovod vznikl a o případné dotaci jedná se státem,“ konstatuje Snížek.

Nový vodovod bude přibližně kopírovat budoucí dálnici D3. Novinkami tedy budou přiváděcí řady mezi Krhanicemi, Netvořicemi a Lažany anebo mezi Václavicemi a Benešovem. „Počítáme s tím, že musíme při budoucí stavbě minimalizovat zásahy do ochranných pásem přírodní památky Minartice, přírodního parku Jistebnická vrchovina a do poddolovaných územích Přibyšice – Chlum a Divišovice a respektovat záplavová území Konopišťského a Janovického potoka a Mastníku. Zároveň nesmíme narušit podmínky obytného území Chlístova, Žabovřesk a Benešova,“ uzavírá Jiří Snížek s tím, že nové vodovody by měly vyjít na zhruba jednu miliardu korun.

 

 

Komentáře