Rada města posvětila stavební úpravy v hospodě Na Marii

PŘÍBRAM – Po společenském sále volají obyvatelé Březových Hor už řadu let, nyní se zase o kus přiblížili jeho realizaci. Rada města totiž rozhodla o udělení souhlasu se stavebními úpravami restaurace Na Marii.

Osadní výbor, mnohé místní spolky, ale i místní lidé už několik let usilují ma Březových Horách o vybudování společenské místnosti pro konání nejrůznějších schůzí a společenských či kulturních akcí. Pro tento záměr si již kdysi vyhlédli bývalou strojovnu dolu Marie, která sousedí se sálem hospody Na Marii, nicméně se ji dlouho pro tento účel nedařilo získat.

Strojovna již dlouhé roky neslouží svému původnímu účelu, nicméně o pronájmu provozovateli souední restaurace rada města rozhodla až loni v létě, předtím prostor využívalo jako garáž například Divadlo A. Dvořáka, ale měl o něj zájem například i místní osadní výbor. Nový nájemce, kterým je právě provozovatel hospody Na Marii, chce strojvnu propojit se sálem hospody a vybudovat v ní společenský sál. „Žadatel, provozovatel sousední restaurace Na Marii má záměr do nově pronajatých prostor rozšířit své podnikání, v rámci kterého bude podporovat i spolkový a komunitní život na Březových Horách,“ uvedl loni starosta Jan Konvalinka.

Nyní se situace posunula dále. Rada města na svém předposledním sazedání rozhodla o tom, že souhlasí provedením stavebních úprav restaurace Na Marii  za předpokladu, že stavba bude prováděna v souladu se schválenou projektovou dokumentací a dle podmínek stanovených platnou právní úpravou a dotčenými orgány. Vznik společenského sálu se tak zřejmě zas o kus přiblížil realizaci.

Bývalá strojovna dolu Marie.

Komentáře