Příbramská Bedna se otevřela veřejnosti, aby představila svou práci a projetky

Foto: archiv Bedny

PŘÍBRAM – Česká asociace streetwork pořádala na konci září po celé republice již pošestnácté Týden nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Ty se během něj otevřeli široké veřejnosti. Letošní ročník celé akce se podrobněji zaměřil na to, jak se v životech dětí a dospívajících projevuje chudoba spojená s rostoucí inflací a zvyšováním cen energií i na to, jak se v nízkoprahových zařízeních projevil příchod rodin utíkajících do České republiky  před válkou z Ukrajiny.

Letošní ročník Týdne nízkoprahových klubů proběhl v termínu 19.–23. září. Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti měli v těchto dnech možnost nahlédnout do provozu těchto zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují. Do akce se zapojil také nízkoprahový klub Bedna v Příbrami, který 22. září otevřel své prostory široké veřejnosti.

V Příbrami se akce nesla v duchu hlavního tématu – oblast sociálního vyloučení. Dopolední program byl věnován především odborné veřejnosti, programu se zúčastnili zástupci města Příbram ze sociálního odboru, pracovníci spolupracujících subjektů a další hosté z řad dlouhodobých podporovatelů. „Pracovníci Bedny hostům představili, jak se jim daří práce s dětmi a mladými lidmi a také prezentovali probíhající spolupráci s městem a dalšími subjekty ze sociální oblasti. V rámci dopoledního programu přišly Bednu podpořit také zástupci festivalu Odraz, kteří zároveň osobně předali finanční dar ve výši 15 000 korun. Ten bude využitý na financování výletů, kroužků a dalších nadstavbových aktivit, které není možné realizovat z běžných dotací. Tímto bychom chtěli ještě jednou studentům, kterým záleží na ostatních, poděkovat,“ uvádí Kamila Zelená, vedoucí služby a metodička Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Bedna.

Dopolední program doplňoval také zážitkový trenažér života na ubytovně, tzv. „Pokojíček“, který byl umístěn přímo před Bednou a kde se pracovníci věnovali zejména veřejnosti. Veřejnost měla díky „Pokojíčku“ možnost vyzkoušet si různé životní situace v imitovaném prostředí ubytovny. „Odpolední program byl otevřený především dětem a mládeži, rodičům, laické veřejnosti, ale také komunálním politikům. Záměrem bylo představit historii Bedny prostřednictvím Bednaklipů, na kterých se podílejí sami klienti, využít výtvarnou dílnu nebo si zatancovat a zajamovat v rámci profesionálního DJ workshopu. Celkově nás přišlo navštívit 40 dospělých a 75 dětí. Děkuji všem za zájem, za spolupráci a za to, že Den otevřené Bedny využili,“ uzavírá Kamila Zelená.

 

Komentáře