Město nabízí kurzy sebeobrany zdarma

Ilustrační foto

PŘÍBRAM – Pro letošní rok připravila Příbram pro své občany kurz sebeobrany. Není bez zajímavosti, že za něj zájemci nezaplatí ani korunu. Nový preventivní program Sebeobrana a bezpečí se dělí do tří základních částí. Má tak lépe odrážet potřeby jednotlivých cílových skupin.

Program se zaměřuje na několik věkových skupin a kromě praktických ukázek a cvičení bude obsahovat i téma prevence. „Rádi bychom, aby se zúčastnili hlavně ti nejohroženější, tedy senioři, děti a dospívající a dívky a ženy,“ uvedla Jaroslava Vodičková, velitelka příbramské městské policie.

Kurz pro ženy a dívky

Pro širokou veřejnost, ale především pro ženy a dívky je určena první část kurzů. Výcvik začíná 27. února a bude se opakovat každé pondělí od 17.30 do 19.30 hodin. Závěrečné setkání se uskuteční 1. května. Kurz potrvá deset týdnů a každá lekce má dvě hodiny. Jeho účastnice se budou scházet v tělocvičně v areálu bývalé 8. ZŠ  v Žežické ulici a povede je kompetentní policejní instruktor a dlouholetý lektor juda. „Během výcviku se každý seznámí nejen s technikami sebeobrany, které si bude moci bezpečně vyzkoušet, ale i s prostředky jako obranný sprej či obušek. K dispozici bude mít rukavice a obranný sprej, tělocvična pak bude vybavena dalšími pomůckami a ochranným oblekem Red Man,“ vysvětlil Luboš Řezáč, zástupce velitelky. Kapacita tohot kurzu je ale omezena. Přihlášky je proto nutné zaslat na městskou policii Evě Šilhanové (eva.silhanova@mesto-pribram.cz, tel.:731 609 945, poštovní adresa: Městská policie Příbram – Eva Šilhanová, nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I. 261 01).

Sebeobrana pro seniory

Druhá série kurzů se zaměřuje na starší lidi. Během přednášky a praktických ukázek se naučí, jak jednat v nebezpečné situaci, nebo jak se bránit při napadení. „K dispozici budou opět různé pomůcky a figuranti, kteří pod dohledem instruktora vše předvedou a vysvětlí,“ doplnil Luboš Řezáč. Přednáška ve spolupráci se Senior Pointem Příbram trvá 2 až 3 hodiny.

Pro děti i osvěta

Poslední část programu spadá pod prevenci kriminality. Jedná se o výukovou přednášku pro základní školy. V rámci běžné výuky si žáci osvojí techniky sebeobrany, uvidí praktické demonstrace a instruktoři jim také prozradí základy bezpečného chování. „Vzhledem k tomu, že se jedná o policejního instruktora a přednášek se budou účastnit i strážníci městské policie a asistenti prevence kriminality, bude výuka spojena i s další osvětovou činností,“ dodal Luboš Řezáč.

Komentáře