Projektová dokumentace domova seniorů bude dražší

PŘÍBRAM – Projektová dokumentace na rozšíření domova seniorů bude dražší, podle vedení města za to mohou dodatečné požadavky Centra zdravotních a sociálních služeb, které nakonec projekt prodraží o 65 tisíc korun bez DPH.

Nové pracoviště domova seniorů má vzniknout přestavbou části objektu bývalé jídelny někdejší 8. ZŠ, kde se nyní nachází Senior Point. Celkem má v tomto novém zařízení vzniknout dvacet lůžek. Toto pracoviště má být určené především lidem připoutaným na lůžko nebo s velmi omezenou pohyblivostí, kteří vyžadují neustálou péči. „Současný domov pro tyto lidi není svou členitostí příliš vhodný. Budova v areálu bývalé 8. základní školy ale požadovaná kritéria splňuje,“ vysvětlil starosta Jan Konvalinka. 

Za vícepráce na projektové dokumentaci domova seniorů ve výši 65 tisíc korun bez DPH, které rada města již schválila, mohou podle starosty města dodatečné požadavky Centra zdravotních a sociálních služeb. „Vyvstaly ještě určité požadavky z Centra zdravotních a sociálních služeb jako budoucího provozovatele tohoto zařízení. Jedná se o určité vnitřní dispozice a změny zázemí pro personál. Nejsou to vícepráce žádného zásadního rozsahu,“ odůvodnil vícepráce starosta Jan Konvalinka. 

Příbram má v současné době v domově pro seniory 58 lůžek. Ovšem v pořadníku je okolo 250 uchazečů. „Jsou lidé, kteří si žádosti podávají, aniž by potřebovali, tedy pouze proto, aby byli v pořadníku,“ dodala na vysvětlenou tisková mluvčí města Eva Švehlová. Dále má město byty zvláštního určení DPS, kde je 331 bytů a má také komunitní dům seniorů (KoDuS), který se také nachází v areálu bývalé 8. základní školy a je určený pro věkovou kategorii 60+ kde je 23 bytů.

 

Komentáře