Projekt Pěšky do školy se v Dobříši ujal a pokračuje

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Pilotní projekt Pěšky do školy vzbudil v Dobříši velký zájem a od pondělí 12. června se stává trvalou součástí místního provozu. Cílem projektu je podporovat pěší dopravu a zvyšovat bezpečnost dětí na cestě do školy. Po třítýdenním testování bylo rozhodnuto o trvalém zavedení opatření. Během školních dnů bude v čase od 7:30 do 8:00 hodin uzavřena část ulice Za Poštou poblíž škol.

Pilotní projekt, který byl spuštěný v dubnu, získal velkou podporu ze strany města i veřejnosti. Dokonce se ho zúčastnil i velvyslanec z Nizozemska, které je známé svou progresivní dopravní politikou. Cílem projektu je nejen zajištění bezpečného a pohodlného příchodu dětí do školy, ale také podpora jejich fyzické aktivity, samostatnosti a odpovědnosti. Zároveň se očekává, že projekt přispěje ke snížení znečištění ovzduší v okolí škol.

Během pilotního provozu město získalo od dětí, rodičů, učitelů a dalších občanů mnoho cenných připomínek a nápadů. Před samotným spuštěním projektu byla mezi žáky a veřejností provedena anketa, které se zúčastnilo celkem 982 respondentů. Výsledky ankety ukázaly, že 39 % žáků projekt podporuje, 15 % je proti a 46 % nemá stanovisko. Mezi veřejností byla podpora ještě vyšší, a to 56 % pro a 21 % proti. I po skončení pilotního projektu se procenta podpory téměř nezměnila.

Starosta města Pavel Svoboda uvedl: „Pilotní provoz nám potvrdil, že rodiče a žáci jsou schopni zvládnout dopravu do školy bez větších problémů. Rodiče přivážejí děti ke škole z místa mimo uzavřenou část ulice a zbývající úsek děti dojdou pěšky. Pochopitelně se objevili i odpůrci, ale překvapivě ne mezi rodiči, ale pracovníky místních obchodů v okolí. Jsme velmi rádi, že většina obyvatel přijala omezení automobilové dopravy s pochopením. Všichni si přejeme přívětivé a bezpečné město.“

Město nyní plánuje realizovat další nápady, které obdrželo od obyvatel prostřednictvím dotazníkového šetření. Jedním z plánovaných opatření je výstavba krytého přístřešku pro 100 kol, který bude umístěný poblíž škol. Tím se zajistí bezpečné parkování kol a koloběžek pro žáky. Projekt Pěšky do školy získal podporu i u různých institucí, včetně holandského velvyslanectví a fondu Aktivní Česko. V pondělí se k projektu přidal i krajský koordinátor BESIP Miroslav Polách.

Komentáře