Proběhne akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“

Foto: Policie ČR

PŘÍBRAM – Letní prázdniny brzy skončí a začne nový školní rok. Děti jsou většinou plné zážitků ze dnů volna, chvíli jim trvá, než si zvyknou na nový denní režim a především nejsou až tak obezřetné. Po celé republice proto probíhá první týden školy dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“.

Hlavním cílem je v dětech posílit zásady při vstupu do vozovky.

Chodci by měli vědět:
– přechází se přes přechody, pokud jsou na dohled,
– silnici lze přejít na přehledných místech, nikdy ne před křižovatkou či v zatáčce,
– je nutné se 3x rozhlédnout – vlevo, vpravo a znovu vlevo,
– při přecházení je dobré navázat oční kontakt s řidičem,
– před vstupem do vozovky musíme odhadnout, zda vozidlo stihne bezpečně zastavit,
– je nutné počkat, až automobil opravdu zastaví,
– neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech,
– musíme respektovat signalizaci, červená znamená stůj,
– při přecházení si musíme všímat i druhého jízdního pruhu. Jeden vůz nám dá přednost, v protijedoucím vozidle si ani řidič nevšimne, že někdo jde přes vozovku.
– je důležité nosit reflexní prvky, za šera nebo při hustém dešti je takto označený člověk vidět až na 200 metrů. Od února roku 2016 navíc platí nová povinnost chodců, a to mít na sobě reflexní prvek, pokud se pohybují mimo obec podél okraje vozovky za snížené viditelnosti, a kde není veřejné osvětlení. Prvek by měl být umístěn tak, aby byl dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky silničního provozu a měl by být směrem do silnice.

Chodci sami by měli mít především zodpovědný přístup při pohybu v silničním provozu, jsou spolu s cyklisty ti nejzranitelnější. Příčinou mnoha tragických nehod je právě nedostatečná viditelnost. Používáním reflexních oděvních součástek a doplňků se zvyšuje světelný kontrast vůči pozadí a prodlužuje vzdálenost, na jakou jsou vidět. Modré oblečení je zpozorovatelné pouze na 18 metrů, reflexní prvky až na 200 metrů. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič asi 30 metrů na to, aby zareagoval a stihl se jdoucí osobě vyhnout.

Malé prvňáčky čeká úplně něco nového, neznámého. Jejich rodiče budou muset také řešit nové situace. Než pošlou své ratolesti samotné do školy, je nutno s nimi trasu, která by měla být co nejkratší, ale také nejbezpečnější, několikrát projít.

Znovu a znovu vše vysvětlovat a procvičovat. Znalost některých dopravních značek, chození po chodnících, po správné straně vozovky, přecházení přes přechody, to jsou základní informace, které by měli školáci mít. Během několika prvních týdnů, někdy i měsíců, je lepší děti do školy vodit nebo je alespoň svěřit sourozencům či starším spolužákům.

Děti také informujeme o tom, že by neměly nosit klíče od bytu viditelně, pokud je mají zavěšené na krku, schovat je alespoň pod oblečení. Upozorňujeme je, aby nenastupovaly s cizími lidmi do výtahů a vozidel, aby si od nich nic nebraly a raději s nimi vůbec nekomunikovaly. Nástup do školy přináší dětem spoustu náročných situací souvisejících s adaptací na školní prostředí, proto si zaslouží trpělivý přístup rodičů.

S blížícím se ukončením letních prázdnin je také potřeba zaměřit se na bezpečnost řidičů a jejich spolujedoucích, je očekávána několikanásobně vyšší hustota silničního provozu. Od pátku do neděle proto budou probíhat na silnicích preventivní akce v dopravě. Policisté se budou zaměřovat především na místa s velkou intenzitou dopravy a také na místa, kde často dochází k dopravním nehodám. Hlavní cílem bude upozornit řidiče, aby byli maximálně opatrní a ohleduplní, a aby se všichni účastníci silničního provozu v pořádku dostali do svých domovů.

 

 

Komentáře