Pro veřejnost se výjimečně otevře velkolom Čertovy schody u Koněprus

Lom Čertovy schody u Koněpruských jeskyní.

BEROUNSKO – Zájemcům o geologii se 16. září naskytne jedinečná šance prohlédnout si jinak nepřístupný velkolom Čertovy schody u Koněprus na Berounsku. V rámci komponovaného celodenního programu se uskuteční také komentovaná prohlídka berounského Muzea Českého krasu.

Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody, Muzeum Českého krasu a Správa CHKO Český kras připravují v rámci akce Evropské minerální dny na sobotu 16. září již tradiční exkurzi do aktivních lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby kombinovanou s návštěvou geologicky zaměřených expozic muzea.

Účastníci se mohou těšit na mimořádný zážitek spojený s výkladem o historii, těžbě, geologii a zpracování vápence. Připraveny jsou také ukázky těžební a dopravní techniky používané v lomech. Součástí prohlídky lomu budou také prezentace Správy CHKO Český kras, při nichž se účastníci dozvědí informace o ochraně přírody v oblasti. Pro účastníky bude připraveno i malé pohoštění.

Kromě lomu se část programu odehraje také v berounském muzeu. Zde bude připravena komentovaná prohlídka Geologicko-paleontologické expozice a Geoparku Barrandien na téma „Pradávný příběh ukrytý v kamenech,“ říká Pavel Bokr, geolog a muzejní edukátor, který ji povede. Prohlídka bude spojená s projekcí tematických animací a videí.

Účastníci budou moci navštívit i výstavu Český kras a jeho lidé. Po ukončení programu budou účastníkům v Muzeu Českého krasu do 17 hodin zpřístupněny stálé expozice a vyhlídka na město z ochozu Plzeňské brány.

Exkurze pro veřejnost proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků jednotlivých skupin je v 8:15, 9:00 a 10:20 před Muzeem Českého krasu (Husovo nám. 87, Beroun, www.muzeum-beroun.cz). Celý program trvá asi 5 až 6  hodin.

O Evropských minerálních dnech

Akce se koná po celé Evropě každé dva roky. Přibližuje veřejnosti svět hornin a jejich těžby. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o významu hornin pro ekonomiku i každodenní život, ukázat inovace v těžbě a v ochraně životního prostředí.

UPOZORNĚNÍ:

Exkurze se může zúčastnit max. 40 osob v jedné skupině, rezervace nutná.

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 601 374 246 (pokladna Muzea Českého krasu), nejlépe ve dnech ÚT – NE, 9:00 (neděle od 10:00) – 12:00 a 12:45 – 17:00. Přihlášky pro osoby starší 5 let jsou přijímány do neděle 10. září.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení, aby se mohli zúčastnit další zájemci. Účast na exkurzi je zdarma. Autobusová doprava do lomu a zpět bude zajištěna. Podmínkou účasti na exkurzi je vlastní pevná, plně uzavřená obuv. Platí zákaz požívání alkoholu či omamných a psychotropních látek před a v průběhu exkurze.

Pro návštěvu lomu je nezbytné seznámení s bezpečnostními předpisy, které budou poskytnuty účastníkům.

Komentáře