Příbramští včelaři obdarovali medem mateřské školy

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – O tom, že med je zdravý snad nikdo nepochybuje a pro děti zvlášť. Proto už od roku 2004 je navázaná spolupráce mezi příbramskou pobočkou Českého svazu včelařů a místními mateřskými školami.

Příbramští včelaři tak každoročně do školek dodávají med a a ni letos tomu nebylo jinak. Do příbramských mateřinek tak letos putovalo 52,5 kg medu. Mezi jednotlivá zařízení se dělí podle počtu dětí. „Za med, který příbramští včelaři každoročně darují do našich školek, jménem města coby zřizovatele těchto zařízení mnohokrát děkuji. Jediné, co mě mrzí je, že jsme v letošním roce nemohli u příležitosti předání medu uspořádat tradiční setkání s ředitelkami jednotlivých školek. Nicméně med bude do školek rozvezen a děti si na něm zcela jistě pochutnají,“ říká místostarostka Zorka Brožíková.

„Vlastní“ med má od roku 2019 i příbramské divadlo. Tehdy byly na střeše budovy umístěny včelí úly. S myšlenkou umístit na budovu kulturního domu včelstva přišel po vzoru jiných měst před dvěma lety ředitel příbramského divadla Petr Bednář. V současné době jsou na střeše divadla tři včelstva. „Ve velkých světových městech je běžné, že na veřejných budovách vznikají ekologické projekty jako například zahrady nebo zmíněné chovy včel. V republice nejsme prvními, včely jsou chovány například na budově Národního divadla nebo Akademie věd,“ říká ředitel divadla Petr Bednář.

Medu od včel ze střechy budovy říkají v divadle „Divadelní bzučák“, ovšem koupit ho nelze, získat ho lze pouze darem. „Bohužel ho nemůžeme prodávat, i když mě by se to líbilo, kdyby ho bylo možné tady koupit jako suvenýr. Lze ho ale získat například v tombole na divadelním plese, nebo je součástí vánočního balíčku pro naše zaměstnance,“ vysvětluje ředitel příbramského divadla.

Kromě Jiřího Rouba, který jako první umístil své včelstva na divadelní střechu před třemi lety, projevili zájem i další. Ovšem kvůli covidu se to zatím nepodařilo zrealizovat, ale podle Petra Bednáře zájem projevily asi dvě desítky lidí.

Komentáře