Příbramská nemocnice plánuje rozšiřovat poskytování paliativní péče

PŘÍBRAM – Příbramskou nemocnici navštívilo vedení nadačního fondu AVAST, s jehož finanční pomocí a konzultační podporou Centra paliativní péče obohatila letos příbramská nemocnice rozsah poskytovaných služeb právě o paliativní péči.

Cílem této návštěvy bylo vyhodnocení společné práce na projektu „Spolu až do konce“. Diskutovalo se o činnosti jednotlivých členů v paliativním týmu, nastavených procesech a standardech péče v nemocničním i domácím prostředí, dále se hovořilo o plánu vzdělávání, efektivitě využití svěřených prostředků a o vizi ohledně otevření lůžkového oddělení pro paliativní péči.

„Jsem nadšen skvělou prací, kterou na rozvoji paliativní péče kolegové a kolegyně v Příbrami odvádí. Je úžasné vidět zápal a nadšení pro věc, které jde v příbramské nemocnici cítit od vedení až po lékaře a sestry v přímé péči. Nejvíc sympatický je mi ale fakt, že v Příbrami také poctivě zvažují, jak péči o pacienty v závěru života dále rozvíjet a nabízet nejen nadšení ale i profesionalitu a fungující organizaci zdravotní péče. Těším se na jejich další úspěchy a rád budu příbramskou nemocnici dávat v tomto ohledu ostatním za vzor,“ prohlásil ředitel Centra paliativní péče Martin Loučka.

Paliativní centrum vytváří optimální podmínky pro nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti. Cílem je zachování co nejvyšší kvality života, zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu také jeho blízkým. V rámci paliativní péče je poskytována pomoc při těchto tíživých situacích multioborovým týmem, do kterého patří lékař, klinický psycholog, fyzioterapeut, nutriční terapeut, domácí péče, sociální pracovník, zdravotní sestra a v případě zájmu i duchovní péče.

Paliativní poradna v Oblastní nemocnici Příbram je otevřená od pondělí do pátku, vždy od 13 do 15 hodin. Tel.: 318 641 556, e-mail: paliativni.centrum@onp.cz

Komentáře