Příbramí se šíří fámy o uprchlickém táboře, ale jde jen o kancelář

PŘÍBRAM – V těchto dnech se jedná o tom, co bude s budovou hygieny, které přiléhá v areálu příbramské nemocnice. Zájem o budovu projevila jak nemocnice, tak se mluví o tom, že by se do ní mohlo přesunout Centrum na podporu integrace cizinců, které nyní sídlí v centru města, konkrétně v Střelecké ulici v Příbrami II.  Překroucené výklady, poplašné zprávy či naprosté bláboly interpretující tuto informaci na sebe nedaly, jako vždy, dlouho čekat…

Hned na začátku je potřeba důrazně říci, že se nejedná o žádný uprchlický tábor! Ani ubytovací zařízení! To v Příbrami není a nebude. Jedná se pouze o kancelář, která jednak ve městě už působí od roku 2018 a cizincům, kteří legálně žijí a pracují ve Středočeském kraji respektive na Příbramsku, poskytuje podporu a informace zejména veřejné správě i zaměstnavatelům v záležitostech spojených s přítomností legálně pobývajících cizinců, a podporuje začlenění do společnosti cizinců z třetích zemí. 

„Primárním úkolem Integračních center je důkladné sledování situace a zprostředkování výměny informací mezi zaměstnavateli, obcemi a dalšími státními institucemi, jako jsou krajské úřady, cizinecká policie, státní a městská policie, úřady práce, finanční úřady, živnostenské úřady a podobně. Centra navíc pro cizince organizují sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka či sociokulturní kurzy usnadňující jejich začlenění a bezproblémové fungování ve většinové společnosti,“ říká Jan Piroch, vedoucí oddělení vztahů s veřejností ze Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

Ve spolupráci s cizineckými komunitami pak centra pro širokou veřejnost pořádají vzdělávací, kulturní a sportovní akce. „Činnost center dlouhodobě přispívá k předcházení sociálně patologických jevů ve společnosti a úspěšné integraci cizinců, z níž těží především majorita,“ dodává Piroch.

Cílovou skupinou cizinců jsou cizinci z tzv. třetích zemí (mimo EU), kteří legálně dlouhodobě nebo trvale pobývají na území ČR především za účelem legálního zaměstnání. Regionální integrační centra rozhodně neslouží a nebudou sloužit k ubytovávání cizinců, ale jde o kancelářské prostory.

K mylnému výkladu a šíření dezinformací především na sociálních sítích došlo na základně poněkud nepřesného vyjádření předsedy představenstva příbramské nemocnice Stanislava Holobrady, který například v rozhovoru pro Příbramský deník uvedl, že „Problém je v tom, že tuto budovu vlastní Státní zdravotní ústav, který ji chce převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jako jedno z možných využití této budovy se zvažuje její další převedení na ministerstvo vnitra či spravedlnosti s možností umístění uprchlíků a zázemí pro probační službu.“

Ve skutečnosti jde o to, že v současné době Centrum na podporu integrace cizinců ve Střelecké ulici je v pronajatých prostorech, kde platí nájem a stát má nyní možnost ho přestěhovat do budovy, kterou vlastní. „To je standardní postup, kdy se hledá možnost, jak provozovat kanceláře v prostorách bez nájemného,“ dodává Jan Piroch.

Komentáře