Hledají se historické fotky báňské univerzity

Historické fotografie mohou jejich majitelé odnést či poslat do příbramského archivu ke zpracování.

PŘÍBRAM/OSTRAVA – V souvislosti s připomínkou 170. výročí založení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava připravuje její archiv výstavu věnovanou připomínce tohoto výročí, historii školy a jejímu vývoji. Proto se obrací i na příbramskou veřejnost, neboť tato významná instituce byla téměř sto let součástí Příbrami.

„Možná máte doma alba plná fotografií, které se mohou vztahovat k historii školy a touto cestou si vás dovolujeme požádat o zapůjčení, případně je možné samozřejmě také věnování, fotografií a jiných obrazových dokumentů souvisejících s Vysokou školou báňskou. Může se jednat o fotografie, případně pohlednice, zobrazující pedagogy, studenty, budovy školy a její vybavení a podobně,“ vyzývá příbramskou veřejnost za archiv Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Petr Kašing.

Vítané jsou jakékoliv snímky zachycující pedagogy a studenty během výuky, exkurzí i v běžné každodennosti. Výsledkem bude zveřejnění vybraných fotografií na uvedené výstavě, ve sborníku Podbrdsko a na webu věnovanému 170. výročí VŠB-TU Ostrava. „Vítaný  je také krátký popis zachycené události a alespoň přibližné datum. Pokud byste se na vznikající výstavě chtěli podílet a podělit se s veřejností o tyto fotografie, budeme velice rádi,“ dodává Petr Kašing.

Snímky a další materiály lze osobně doručit do Státního okresního archivu v Příbrami na adresu E. Beneše 337, 261 01 Příbram VII. Po oskenování budou fotografie majitelům vrácené. V elektronické podobě lze snímky zaslat na adresu petr.kasing@vsb.cz nebo vera.smolova@soapraha.cz .

Komentáře