Příbram zvažuje zavedení bezdoplatkových zón v okolí ubytoven

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Některé ubytovny na území města jsou častým tématem kritiky. Problémy v okolí ubytoven se město snaží řešit dlouhodobě a inspiraci hledá i ve zkušenostech z ostatních měst. To ostatně potvrzuje nedávná návštěva příbramského starosty v Kladně, kde tyto problémy řeší pomocí tzv. bezdoplatkových zón.

Na území města Příbram je celkem dvanáct ubytoven, z nichž pouze jedna je provozovaná samotným městem. Ostatní ubytovny jsou v soukromém vlastnictví. Stížnosti z řad obyvatel v okolí některých ubytoven se týkají především nadměrného hluku, nepořádku v okolí, rušení nočního klidu či ničení majetku.

Toto téma bylo také součástí návštěvy příbramského starosty Jana Konvalinky (ANO)  27. července u primátora města Kladna Milana Volfa (Volba pro Kladno). Během krátkého setkání spolu řešili zejména problémy s nepřizpůsobivými obyvateli ubytoven a vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón. Sedmdesátitisícové Kladno má v dané oblasti bohaté zkušenosti, které jsou pro Příbram, jenž teprve hledá řešení, velmi cenné.

„Razantní postup kladenského magistrátu vůči existenci vyloučených lokalit a tzv. obchodu s chudobou na mne zapůsobil. Z jednání s panem primátorem jsem si odnesl řadu konkrétních rad a postupů. Nelze říci, že by situace v Příbrami byla úplně stejná, nicméně v zásadních obrysech lze vysledovat podobnosti,“ uvedl Jan Konvalinka.

Vyhlášení bezdoplatkových zón se v Příbrami ukazuje jako možnost jednoho z řešení problémů s chováním obyvatel ubytoven. Zavedení bezdoplatkových zón neznamená odejmutí dávek pomoci hmotné nouze, tedy doplatku na bydlení, současným nájemníkům ubytoven, kteří ho již pobírají. Řešení by se dotklo nově příchozích žadatelů, kterým by doplatek na bydlení v této zóně již nebyl přiznán. Bezdoplatkové zóny se nedotknou zařízení se zaregistrovanou pobytovou sociální službou, jako jsou například azylové domy či domovy pro seniory.

„Musíme si přiznat, že někteří obyvatelé ubytoven bohužel nejsou schopni v rámci sousedského soužití fungovat jako běžní občané města. Dostupné nástroje veřejné moci bývají dost často neúčinné. Velký úkol stojí nyní před provozovateli ubytoven, kteří mají v rukou nejsilnější „páky“ k tomu, aby nepřizpůsobivé osoby buď naučili slušnému chování, nebo se s nimi rozloučili. Pokud budou problémy s ubytovnami přetrvávat, půjde Příbram podobnou cestou, kterou se vydalo Kladno,“ doplnil starosta.

Již koncem června se uskutečnila schůzka s jedním z provozovatelů ubytoven, na které byly dohodnuty kroky, kterými provozovatel „usměrní“ problémy ve svých zařízeních. „S určitou pravidelností se setkáváme se stížnostmi obyvatel žijících v sousedství zmiňovaných ubytoven. Jde o stížnosti na rušení klidu, nepořádek v okolí, poškozování majetku, vulgární nadávky, zkrátka pro tyto občany jde o nekomfortní bydlení v souvislosti s výskytem některých problémových osob z ubytoven,“ připomněl Jan Konvalinka s tím, že pro zklidnění celé situace bude v dané lokalitě zvýšený dohled Městské policie Příbram a Policie ČR.

Komentáře