Příbram vyhlásila konkurz na místa čtyř ředitelů škol

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Město v těchto dnech vypsalo konkurzní řízení na místa ředitelů jedné základní a tří mateřských škol.

Ze základních škol se hledá nový ředitel ZŠ Jiráskovy sady, nebo´t současný ředitel Petr Šlemenda odchází z funkce na vlastní žádost. Město proto v současné době vypisuje konkursní řízení na obsazení této pozice. Přihlášky je možné podávat do 30. dubna s tím, že předpokládaný nástup je 1. srpna 2020.

Další konkursy na vedoucí pracovníky jsou vypsány u tří mateřských škol, kde stávajícím ředitelkám končí šestileté funkční období. Jedná se o Mateřskou školu Perníková chaloupka, Mateřskou školu Pohádka a Mateřskou školu Jana Drdy.

„Na obsazení vedoucích pracovních míst ve zmíněných mateřských školách je vypsán konkurs v návaznosti s končícím šestiletým funkčním obdobím současných ředitelek. Konkursní komise bude mimo jiné posuzovat vize směřující k dalšímu rozvoji jednotlivých mateřských škol. Je to příležitost jak pro stávající ředitelky, tak pro nové zájemce,“ říká místostarostka Zorka Brožíková.

Termín podání přihlášek je do 30. dubna 2020. Bližší informace najdete na úřední desce městského úřadu.

Komentáře