Vedoucí místo v MŠ Kličkova vila obhájila stávající ředitelka

MŠ Kličkova vila.

PŘÍBRAM – Stejně jako u základních, tak i u mateřských škol vypisuje město po uplynutí šestiletého funkčního období ředitelů a ředitelek těchto zařízení nová konkursní řízení.

„Dle platné legislativy jsme vyhlásili po uplynutí šestiletého funkčního období konkurs na ředitele Mateřské školy Kličkova vila. Do konkursu se přihlásily dvě uchazečky. Své místo v tomto řízení obhájila stávající paní ředitelka Iva Šedivá, které byl předán jmenovací dekret. Paní ředitelce gratuluji a jménem města přeji mnoho úspěchů v další práci,“ uvedla po předání jmenovacího dekretu místostarostka Zorka Brožíková.

Komentáře