Příbram už má komisi pro rekonstrukci náměstí J. A. Alise

Kostel Sv. Vojtěcha na náměstí J.A. Alise.

PŘÍBRAM – Dlouho očekávanou rekonstrukci hlavního březohorského náměstí J. A. Alise, chce radnice stále řešit pomocí architektonické soutěže. Po tom dlouho volali právě obyvatelé Březových Hor.

„V tuto chvíli jsme sestavili odbornou komisi, která je složená jak z lidí zainteresovaných za město, tak zejména tedy odborníků. Dalšímu postupem bude setkávání se a tvorba těch samotných návrhů, z kterých následně ta komise bude vybírat,“ přiblížil současnou situaci příbramský starosta Jan Konvalinka.

Cílem úprav by mělo být podle vedení města utlumení dopravy přes náměstí a aby se tento veřejný prostor stál více místem pro setkávání lidí, ale zároveň, aby zůstaly zachovány i některá parkovací místa. Z průzkumu, který město loni udělalo, vyplynulo, že náměstí J. A. Alise je pro místní obyvatele místem setkání s vysokou estetickou hodnotou. Nejvíce nespokojeni byli účastníci šetření s dopravní infrastrukturou, zejména co se týká stavu vozovek a chodníků. V případě zeleně respondenti postrádají stromy, které by poskytovaly stín. Současný stav náměstí považuje většina také za nebezpečný pro pohyb dětí.

Nicméně předchozí starosta Jindřich Vařeka velkým příznivcem architektonické souteže nebyl. Loni 17. února na zasedání zastupitelstva už jako pouhý radní města řekl:

 

Záměru rekonstrukce březohorského náměstí jsme se již loni věnovali ve  ve videorepotáži:

Komentáře