Příbram připravuje další strategický plán rozvoje města. Ten minulý ale ještě zcela nesplnila

PŘÍBRAM – Strategický plán rozvoje města je dokument, v němž je vyjádřena představa směřování města na další roky. Příbram aktuálně finišuje s plánem na roky 2022-2030. Nicméně některé kroky radnice, jako například nedávné zrušení oddělení rozvoje města k 1. dubnu letošního roku, vyvolávají pochybnosti o tom, jak moc je strategický plán míněný vážně.

Strategický plán rozvoje města je důležitým dokumentem pro koordinaci rozvojových aktivit. Najeho tvorbě se od počátku podílejí také sami občané, kteří měli možnost vyjádřit své potřeby v rámci dotazníkového šetření. Tyto požadavky do něj byly také zapracované firmou M. C. Triton, spol. s r. o., které plán zpracovávala.

„Tvorba strategického plánu na roky 2022-2030 je ve finální fázi, kdy opět dostávají slovo občané. Strategický plán je možné prostudovat na webových stránkách města a až do 15. února je možné podávat dotazy či připomínky prostřednictvím e-mailové adresy sprm@pribram.eu. Možnost připomínkovat připravovaný dokument budou mít také zastupitelé, pro které je svoláno neveřejné jednání,“ uvádí starosta Jan Konvalinka.

Strategický plán najdete ZDE.

Nicméně stejný strategický plán rozvoje města na roky 2014 až 2020 lze najít na webových stránkách města i nyní ZDE.

Tam lze posoudit, jak moc je vedení města úspěšné či neúspěšné v jeho plnění. Mezi tehdy slibovanými projekty najdete například koncepci bytové politiky, jenž měla zvýšit možnosti lépe a efektivněji zajišťovat bydlení pro občany, kteří pomoc města skutečně potřebují, využití oblasti Fantovy louky pro plánování výstavby apod., dále v něm figuruje záměr zefektivnění hospodaření s městským majetkem, rekonstrukce aquaparku, rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka, řešení problému parkování,  provedení pasportizace a následná optimalizace dopravního značení či Výstavba komunikační propojky Milínská – Mixova a další…

Komentáře