Příbram na konci ledna představí veřejné zakázky pro rok 2023

Foto: archiv města

PŘÍBRAM – Město opět připravuje plán projektů, které se mají realizovat v následujícím roce. Toto setkání s potencionálními dodavateli veřejných zakázek pořádá od roku 2019. Cílem je, aby se případní dodavatelé mohli na veřejné zakázky, o něž mají zájem, lépe připravit. Setkání nese název MeetTheBuyer – poznej svého zadavatele.

„Tato aktivita se nám osvědčila a s povděkem ji přijímají také sami dodavatelé. Díky tomu, že předem vědí, do kterých zakázek se budou moci hlásit, mají možnost lépe si zorganizovat svůj pracovní rok,“ říká starosta Jan Konvalinka a dodává: „Ideální je toto setkání uspořádat na konci roku, tentokrát ovšem s ohledem na pozdější schvalování městského rozpočtu představíme projekty až koncem ledna. Termín bude upřesněn.“

Vedle samotného představení plánu veřejných zakázek na příští rok budou také prezentována obecná témata k veřejným zakázkám, jako například praktické tipy pro podávání nabídek, aktuality v legislativě či informace o dynamickém nákupním systému.

Komentáře