Předseda spolku Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko reaguje na Pavla Čámského

Středočeský radní za ANO a předseda spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko Martin Draxler.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PRAHA – Dne 19. 6. 2020 byl zveřejněn článek na www.zpravypribram.cz s názvem „Pavel Čámský: Naše město je turistická poušť“, kde mimo jiné pan JUDr. Pavel Čámský zhodnocuje celé fungování Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s.

Jako předseda spolku se proti tomuto vyjádření musím ohradit. Turistickou oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. jsme zakládali společnými silami a ze spolku se stala dobře fungující organizace pro destinační management. Postupně tvoříme pestrou nabídku produktů cestovního ruchu a koordinujeme aktivity v této oblasti i zapojujeme nové členy a partnery do fungování spolku.

Naši činnost jsme zahájili zpracováním Koncepce cestovního ruchu Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s. včetně akčního plánu, který se snažíme postupnými kroky naplňovat. Vytvořili jsme logo včetně loga manuálu a nyní se nám podařilo vydat ucelenou řadu propagačních brožur v jednotném vizuálním stylu. Vydali jsme brožuru prezentující celou oblast, tipy na pěší a cyklo výlety a 6 druhů tematických letáků. V minulém roce se nám podařilo vytvořit dobře fungující webové stránky www.brdyapodbrdsko.cz včetně spuštění digitálního marketingu na sociálních sítí. Pravidelně se snažíme motivovat návštěvníky turistické oblasti k návštěvě Brd různými soutěžemi a sportovními výzvami, které mají u návštěvníků sociálních sítí velký ohlas. Naším partnerem v oblasti marketingu a propagace je Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace, se kterou jsme v loňském roce navštívili řadu veletrhů a výstav. Nyní jsme zapojeni i do kampaně na podporu domácího cestovního ruchu.

Nezůstáváme ale pouze u marketingových kampaní, ale v letošním roce jsme se pustili i do projektu na značení cyklotras v Brdech. Podařilo se nám vyčlenit z rozpočtu částku přes 1 mil. Kč na realizaci tohoto projektu a v srpnu se mohou cyklisté těšit na nově vyznačené cyklo trasy v Brdech. Toto je jasná ukázka důležitosti fungování turistické oblasti. Malé obce, které mají v Brdech katastrální území, by si nemohly dovolit financovat značení samy. Obci z Mikroregonu Hořovicko potom přispějeme na projektovou dokumentaci na vybudování záchytného parkoviště.

Je ovšem nutné zmínit, že na aktivitách spolku pracují členové pracovní skupiny z řad zástupců členů spolku. Spolek tedy funguje bez exekutivní pomoci koordinátora. Minulý rok bylo vyhlášeno výběrové řízení na činnost koordinátora, do kterého se přihlásil i pan JUDr. Pavel Čámský. S panem doktorem byla sepsána smlouva o dílo a mohl tedy od května 2019 tuto činnost vykonávat. Po krátkém čase se ovšem ukázalo, že se ve své funkci neosvědčil a proto byla spolupráce ukončena na základě výpovědi ze smlouvy o dílo.

 

Martin Draxler, předseda spolku

 

Komentáře