Před 60 lety zemřel světoznámý fotograf a příbramský rodák František Drtikol

František Drtikol. Foto: Galerie Františka Drtikola

PŘÍBRAM – Přesně před 60 lety zemřel v Praze fotograf František Drtikol (3. 3. 1883 – 13. 1. 1961), který  je jedním z významných rodáků, k nimž se město Příbram dlouhodobě hlásí. Jeho jméno nese i příbramská galerie, ve které je k vidění stálá expozice jeho tvorby.

František Drtikol tvořil v letech 1901 – 1935 a celosvětově se proslavil především svými portréty a akty ve stylu pozdní secese, později ovlivněné také kubisticko-futuristickými prvky.

Narodil se 3. března 1883 v Příbrami v rodině drobného obchodníka jako nejmladší ze tří dětí Františka Drtikola a jeho ženy Marie, rozené Opplové. Po studiích na místním gymnáziu se vyučil fotografem v příbramském fotografickém ateliéru Antonína Mattase. Významným krokem pro jeho další rozvoj bylo studium na Učebním a výzkumném ústavu pro fotografii v Mnichově v letech 1901 až 1903.

Po ukončení studia získával zkušenosti v ateliérech v Německu, ve Švýcarsku a v Čechách. Po tříleté vojenské službě v roce 1907 založil v Příbrami svůj první vlastní fotografický ateliér, jehož provoz ovšem z finančních důvodů musel po třech letech ukončit. V roce 1912 si otevřel nový ateliér v Praze ve Vodičkově ulici, kde se specializoval na portrétní fotografii a brzy dosáhl v tomto oboru značného uznání.

Foto: Galerie Františka Drtikola

Po I. světové válce dokázal Drtikol svoji práci inovovat a obohatil ji o vlivy expresionismu, futurismu, kubismu, purismu a abstrakcionistických tendencí. Světového uznání si vydobyl v druhé polovině dvacátých let jako čelný představitel stylu art deco ve fotografii spojeného s akty. V roce 1925 získal cenu Grand Prix na Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži.

V první polovině 30. let začal pracovat s papírovými a dřevěnými modely a vytvářel meditativní kompozice. Jeho pozornost se čím dál častěji obracela k duchovním naukám Východu, předvším buddhismu. V roce 1935 fotografickou činnost ukončil a archiv více než 5 000 prací předal Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze. V dalších letech žil v ústraní na pražském Spořilově, věnoval se překladům duchovní literatury z němčiny, zapisování vizí a myšlenek, józe, buddhismu a výuce duchovních přátel. V kresbě a grafice zpracovával symbolistní náměty, maloval obrazy, ve kterých chtěl zachytit své pocity z meditací. Zemřel 13. 1. 1961 v Praze, pohřben je v rodné Příbrami.

Zastupitel Vladimír Král u hrobu Františka Drtikola na příbramském hřbitově.

V roce 2018 se jeho hrobem zabývalo i příbramské zastupitelstvo. Tehdy bývalý starosta a tehdejší zastupitel Pavel Pikrt přítomným sdělil, že by bylo dobré upozornit na hroby některých významných osobností jako je například právě fotograf František Drtikol, jehož hrob nedávno hledal na popud turistů. Jak se ukázalo po výzvě starosty, tak kromě Dagmar Říhové ze Šance pro Příbram, žádný ze zastupitelů nevěděl, kde se v Příbrami hrob tohoto významného fotografa nachází. Což je poněkud smutné.

V roce 2000 byla galerie v Zámečku – Ernestinu, zřízená městem Příbram, pojmenována po Františku Drtikolovi. Součástí výstavních prostor je stálá výstava, věnována životu a dílu tohot slavného příbramského rodáka.

V současné době se o Františku Drtikolovi mluví také v souvislosti se záměrem nového ředitele příbramské galerie Jana Freiberga, který by rád Drtikovou stálou expozici upravil. Více nám o tomto záměru řekl v naší reportáži:

Komentáře