V letošním roce ŘSD plánuje opravu mostu v Plzeňské ulici u Dolejší Obory

Most 66-006, Příbram, Dolejší Obora

ČR/PŘÍBRAM – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje v tomto roce několik oprav mostů. V Příbrami by se měla zahájit oprava mostu u Dolejší Obory na silnici I/66. V plánu je i několik mostů na Příbramsku.

ŘSD ČR bude intenzívně pracovat na opravách mostů i v tomto roce. Z kraje stavební sezóny zahájí práce na komplexní rekonstrukci mostu pod dálnicí D10 u Staré Boleslavi, kde se bude postupně pracovat v pravém i levém jízdním pásu. Na dálnici D0 plánujeme zahájit demolici a stavbu nového mostu přes Chlumeckou ulici na Černém mostě v Praze 9. Nový most již bude šířkově dimenzován na plánované uspořádání 3 průjezdných jízdních pruhů v každém jízdním pásu. Na dálnici D5 je připravena.

Most 66-006 Příbram, Dolejší Obora

„Na silnicích I. tříd se zahájí oprava mostu v Příbrami na silnici I/66. O několik kilometrů dál na sililnici I/19 se naplno rozběhnou práce na demolici a výstavbě nového mostu v Počaplech přes Mlýnský potok nebo oprava mostu přes Zbenický potok na silnici I/4,“ popsal plány oprav na Příbramsku Martin Buček s týmu komunikace ŘSD ČR.

Mimo již zmíněné mosty jsou momentálně v různé fázi stavební přípravy další 2 desítky mostních objektů za účelem provedení jejich různě rozsáhlé rekonstrukce. U části z nich, minimálně však 6, zahájí ŘSD jejich rekonstrukci ještě v průběhu 2.- 3. čtvrtletí tohoto roku.

Mostům v Příbrami jsme se věnovali v této reportáži:

Komentáře