Pokud v pondělí zastupitelé schválí „Generel parkování“, dojde k postupnému zřizování placených zón

PŘÍBRAM – V pondělí 7. prosince budou zastupitelé schvalovat takzvaný „Generel parkování“. Pokud ho zastupitelé schválí, mohlo by vedení města přistoupit k postupnému zřizování placených parkovacích zón na sídlišti a ve staré Příbrami dle jeho návrhové části.

„Už jsme na dopravní komisi mohli prodiskutovat, jak by mohla regulace parkování ve městě vypadat. Jsou to ale zatím jen návrhy zpracovatele. V komisi i na radě města budeme nyní probírat ty jednotlivé detaily jako například cenovou politiku, případně udělování výjimek, kterých chceme udělovat co nejméně, ale mluvit budeme třeba i o možné povolené rychlosti,“ říká k výsledkům generelu parkování místostarosta Martin Buršík s tím, že veřejnost je může najít na webových stránkách města.

V dokumentu se ke zřízení regulovaného parkování a zón uvádí:

Zóna regulovaného parkování
Nově je navržena regulace parkování v oblasti sevřené ulicemi Novohospodská, U Václava,
Jasná, Evropská, Husova, železniční trať, Topolová, Svatohorská alej a Fantova louka.

Zóna regulovaného parkování Příbram VII.
S rostoucím počtem automobilů na domácnost a omezenými prostorovými možnostmi
pro realizaci parkovišť je nutné uvažovat o zavedení zóny regulovaného parkování. Regulace parkování přispěje mimo jiné k odstranění mnohdy již nepojízdných automobilů a tím pádem uvolnění parkovacích stání pro ostatní. Pro správné fungování zóny parkování je nutné nastavit základní úroveň všech regulačních parametrů (např. funkční rozdělení jednotlivých parkovišť, cena, doba provozu zóny). Jakmile se stabilizuje chod zóny, může město regulovat prostor vymezený pro parkování a současně s tím upravovat regulační parametry, tak aby počet vozidel odpovídal vymezenému prostoru. Těmito kroky město vytváří podmínky pro případnou náhradu uličního parkování parkováním v parkovacích domech nebo na záchytných parkovištích na okrajích zón nebo mimo ně.

Zóna regulovaného parkování Příbram IV.
S rozvojem regulace parkování na území města lze předpokládat, že se budou chtít někteří
majitelé vozidel vyhnout poplatkům za parkování v již zřízených parkovacích zónách. Z toho důvodu se budou snažit hledat lokality, kde by mohli volně bez omezení parkovat. Jednou z možných oblastí je městská část Příbram IV. Tato oblast sousedí s navrhovanými zónami v centrální části města a Příbrami VII a zároveň je v docházkové vzdálenosti autobusového a vlakového nádraží. Jelikož i v této oblasti chybí potenciální plochy k realizaci nových parkovacích stání, bude nutné zavést regulaci pomocí parkovací zóny.

Návrh v krátkodobém výhledu do roku 2025
Navržená opatření jsou zařazena jako prioritní a možná k započetí procesu jejich realizace
v současnosti. Jedná se o již rozběhlé projekty a všechna koncepčně relevantní opatření.
• Změna organizace dopravy a stavební úpravy v lokalitě Příbram VII
• Realizace řízení dopravy v klidu na náměstí T.G.Masaryka
• Realizace záchytného parkoviště P+R v ulici Na Flusárně
• Realizace záchytného parkoviště P+R v ulici Balbínova
• Realizace zóny parkování v centrální části města
• Realizace zóny parkování v lokalitě Příbram VII
• Realizace parkovišť K+R
• Realizace parkovišť B+R

Návrh v střednědobém výhledu do roku 2030
V následujícím sledu uvažovaném v 10letém výhledu jsou navržena opatření střednědobého
plánu rozvoje. Jedná se o prioritní koncepčně relevantní opatření, která nelze zvládnout
okamžitě z důvodu rozložení investičních prostředků i předpokladu procesně vyšší časové
náročnosti.
• Realizace zóny parkování v lokalitě Příbram IV
• Realizace parkovacího domu u autobusového nádraží
• Realizace parkovacího domu Na Rynečku
• Realizace záchytného parkoviště P+G v ulici Gen. R. Tesaříka
• Realizace záchytného parkoviště P+R na křižovatce ulic Husova x Nádražní
• Realizace záchytného parkoviště P+R v ulici Evropská
• Realizace záchytného parkoviště P+R v ulici Brodská (u obchodní zóny)
• Rozvoj telematického řízení dopravy v klidu

Návrh v dlouhodobém výhledu do roku 2040
Nejzazším uvažovaným časovým horizontem je dvacetiletý výhled. Do tohoto rámce byla zařazena
opatření, která souvisí především s územním rozvojem a potřebami města.
• Realizace záchytného v severovýchodní části města
• Realizace parkovacího domu na Dvořákově nábřeží
• Realizace parkovacího domu v ulici Husova (u Technických služeb)
• Realizace parkovacího domu v ulici Gen. R.Tesaříka (u nemocnice)
• Realizace parkovacího domu v ulici Žežická (Drkolnov)
• Realizace parkovacího domu v ulici Šachetní (na stávajícím parkovišti u aut. zastávky
Šachetní)
• Realizace parkovacího domu v ulici Školní (poblíž areálu hasičů u železniční trati)
• Realizace parkoviště na rozvojové ploše Brod (pro nákladní automobily)

V souvislosti s chystanou celkovou změnou koncepce parkování v Příbrami radnice také uvažuje i o zjednosměrnění některých ulic. Tyto úvahy staví na diskuzi s dopravní policií „Policie nám pomáhá v tom, kdy je potřeba na sídlišti zachovat hlavní silniční průtahy, aby nedocházelo k více nehodám, aby doprava byla plynulá,“ dodává Buršík.

Příbramská dopravní komise na svém zasedání přijala několik usnesení. „Doporučujeme například zavedení parkovacích zón až po vybudování dostatečných parkovacích kapacit na záchytných parkovištích před kulturním domem, u HZS Příbram, v Evropské ulici, na Flusárně nebo u stadionu 1. FK Příbram,“ informoval předseda komise a příbramský zastupitel Václav Švenda. Komise také doporučila detailněji propracovat definici pojmu rezident, požaduje zachovat záchytná parkoviště jako bezplatná či doporučuje propojit zavedení parkovacího systému s reorganizací MHD tak, aby bylo zajištěno intervalové spojení záchytným parkoviště s centrem města. „Komise dále vyslovila nesouhlas s navrhovanou koncepcí cenové politiky parkovného a doporučuje radě města zabývat se již dříve navrhovanou koncepcí progresivní výše parkování, která umožní zefektivnit využití parkovacích míst v centru města při současném zachování finanční dostupnosti,“ dodal Václav Švenda. 

Generel parkování budou zastupitelé schvalovat na pondělním jednání a tak se dá očekávat, že v tomto bodě zazní diskuze a připomínky k navrhovaným změnám od jednotlivých zastupitelů a možná i některých občanů kteří se na jednání dostaví.

Zastupitelstvo se bude konat v pondělí 7. prosince od 16 hodin v Estrádním sále Kulturního domu v Příbrami, tak pokud máte připomínky k navrhovaným zónám regulovaného parkování, přijďte svůj názor na věc říct přímo zastupitelům a vedení města.

 

 

Komentáře