Podchody pod Školní ulicí by se měly opravovat příští rok

PŘÍBRAM – Koncem srpna jsme informovali o špatném stavu podchodu pod Školní ulicí. Jeho stav delší dobu trápí i příbramskou veřejnost a někteří lidé se pokusili podniknout kroky i k jeho opravě. Nyní se nám podařilo získat vyjádření Středočeského kraje jako vlastníka Školní ulice.

Podle vyjádření Miroslava Dostála, vedoucího mostních techniků Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) jsou podle posledních prohlídek ve špatném stavu oba podchody pod Školní ulicí a proto KSÚS z důvodu zajištění bezpečnosti provozu zadala zpracování projektové dokumentace na opravu těchto podchodů.

Dokumentaci společnost IM-projekt, s.r.o. a aktuálně je hotový čistopis dokumentace pro stavební povolení a po dokončení projednání s dotčenými orgány, bude požádáno o vydání stavebního povolení. Pokud v průběhu stavebního řízení a dále pak při soutěži na zhotovitele nevzniknou nepředvídané komplikace, bude možné opravu podchodů zahájit ve stavební sezoně 2020.

Ovšem z důvodu nejasností, které se týkají vlastnictví a případně správy těchto podchodů a souvisejících objektů, bude dále mezi Středočeským krajem a městem Příbram vedeno jednání, kde se upřesní majetkoprávní vztahy k těmto objektům.

To ostatně potvrdil i příbramský starosta Jan Konvalinka. „Nějaká dílčí neformální telefonická jednání už proběhla. Jako město se necítíme, že bychom byly zodpovědní za tyto podchody, nicméně k jejich stavu a k tomu, že padající omítka ohrožuje lidi, tak technické služby dostaly za úkol tu omítku odstranit tak, aby tam nikomu nehrozilo nebezpečí,“ konstatoval Jan Konvalinka s tím, že bude rád, když se podaří se Středočeským krajem dohodnout, co s podchody bude dál. „Jejich údržba a provoz byla vždy komplikace,“ dodal.

Komentáře