Koncem března má začít oprava kruhového objezdu u Dolejší Obory

Kruhový objezd u Dolejší Obory.

PŘÍBRAM – Na dopravní omezení a komplikace by se měli od konce března připravit řidiči jezdící přes kruhový objezd u Dolejší Obory v Příbrami. Jeho opravou by Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rádo zahájilo letošní stavební sezónu ve Středočeském kraji.

Největší okružní křižovatka ve městě s vnějším průměrem 84 metrů a s dvěma jízdními pruhy na okružním pásu je důležitým a nejzatíženějším dopravním uzlem v intravilánu Příbrami. V křižovatce mají vyústění 2 silnice I. tříd, silnice I/18 navíc propojuje město s nedalekou dálnicí D4.

„Z celostátního sčítání dopravy v roce 2016, které zahrnuje čtyři z pěti ramen křižovatky, ukazuje, že nejzatíženější rameno křižovatky je silnice I/18 ve směru na Plzeň do ulice Husova s průměrnou denní intenzitou provozu 17 144 vozidel za 24 hodin. Druhým nejzatíženějším ramenem je silnice I/18 ve směru k D4 a to s 15 783 vozidly za 24 hodin,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD

Opravu bude realizovat společnost M-Silnice Group a.s. která v rámci výběrového řízení na zhotovitele podala nejvýhodnější nabídku, 7 250 914,- Kč bez DPH (86% předpokládané hodnoty VZ) a dobu uvedení do provozu 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště. „V průběhu realizace bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládka vrstev nových, dojde k opravě kanálových vpustí a dělících ostrůvků. Bude provedena výměna svislého dopravního značení DZ a pokládka nového formátu vodorovného dopravního značení v plastu, který bude reflektovat podněty DI PČR Příbram, což by mělo přispět ke snížení nehodovosti v tomto místě křižovatky,“ vysvětluje Buček.

Oprava bude probíhat za plného provozu a v několika etapách. „Počítá se s omezením dopravy v místě prací a kyvadlově řízenou dopravou. V jednotlivých etapách se však zřejmě nevyhneme ani uzavření ulice Plzeňská (sil. I/66) a sil. Čs. Armády, popřípadě tam bude doprava zjednosměrněna ve směru z okružní křižovatky,“ dodává Buček s tím, že o řešení dopravně-inženýrského opatření nicméně s konečnou platností rozhodne příslušný správní orgán, kterým je odbor dopravy Středočeského kraje.

Lze předpokládat, že omezení dopravní kapacity komunikací v tomto významném dopravním uzlu Příbrami, může vést k tvorbě kolon, zejména v období ranní a odpolední dopravní špičky. Řidiči by však měli počítat, že omezení může ovlivnit intenzitu a plynulost provozu i na dalších komunikacích ve městě.

Komentáře