Počátek Třicetileté války připomene výstava Státního oblastního archivu v Praze i Příbrami

Státní okresní archiv Příbram

PŘÍBRAM/PRAHA – Státní oblastní archiv v Praze se rozhodl přispět v rámci svých sil k připomenutí počátku velkého evropského konfliktu 17. století a připravil putovní panelovou výstavu nazvanou „Střední Čechy během stavovského povstání a české války (1618-1621)“.

První vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 4. června ve 14 hodin v přízemí archivní budovy na Chodovci. Tato putovní výstava bude k vidění v termínu od 26. října do 3. prosince letošního roku v prostorách Státního okresního archivu Příbram.

Komentáře