Po téměř 30 letech byla v příbramské věznici obnovena oficiální školní výuka

Foto: Věznice Příbram

BYTÍZ – Vedle škol začal 1. září školní rok také Věznici Příbram. V tamním školském vzdělávacím středisku byla zahájena po téměř třiceti letech oficiální školní výuka. Ve školním roce 2022/2023 byl otevřen učební obor Kuchař – číšník. Slavnostního zahájení se zúčastnilo vedení věznice, oddělení výkonu trestu a zástupci dalších oddělení.

Do dvouletého učebního oboru Kuchař – číšník bylo přijato 48 odsouzených. Učni budou navštěvovat standardní i praktickou výuku. Za tímto účelem bude využívána výrobně vzdělávací hala, kde jsou zřízeny školní třídy, učebna stolničení a cvičná kuchyň. Dále se budou odsouzení v rámci praxe podílet na výdeji obědů. „Obor je určený pro odsouzené muže do věznice s ostrahou zařazené pro výkon trestu do vysokého stupně zabezpečení. Ve školském středisku jsou realizovány i další kurzy pro odsouzené v rámci programu zacházení např. kurz keramiky, výuka češtiny pro cizince nebo kurz s názvem Praktický základ pro výstupní oddělení,“ říká ředitel příbramské věznice Petr Červený. 

Studentům z řad vězňů vedení věznice i další hosté popřáli mnoho studijních úspěchů a zároveň připomněli, že toto vzdělání přispěje k opětovnému zařazení úspěšných studentů do společnosti po návratu z výkonu trestu. Na oplátku jeden ze začínajících žáků poděkoval za možnost, že si může v průběhu výkonu trestu doplnit vzdělání.

Z výše uvedeného je zřejmé, že by mohlo být naplněno motto ŠVS Příbram: „Vzdělání je vstupenka do budoucnosti, protože zítřek patří těm, kteří se na něj připraví už dnes.“

Komentáře