Po několika letech slibů, začala oprava schodů na Rynečku

Zahájení prací na Rynečku. Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Několik let obyvatelé Rynečku apelovali na vedení města, aby opravilo schodiště vedoucí z Průběžné ulice směrem k parkovišti na Rynečku. Chůze po nich ať už v zimě či létě totiž začínala být poměrně adrenalinovým zážitkem. Ve výběrovém řízení město vybralo na tuto opravu firmu Staler.

V těchto dnech už práce na opravě schodiště začaly. Součástí zakázky je také oprava schodiště vedoucí z ulice B. Němcové na náměstí 17. listopadu. Obě opravy provede firma Staler spol. s r. o. za celkovou nabídkou cenu 1 937 351, 32 Kč bez DPH. Radnice v tomto výběrovém řízení vybírala ze dvou podaných nabídek.

Podle vyjádření starosty na webových stránkách města budou v rámci opravy betonové stupně obloženy žulovou deskou, tloušťka 3 cm, žulové desky budou mít na nášlapné ploše protiskluznou úpravu (tryskaný povrch). Bude zcela vyměněno i zábradlí po celé délce schodiště. Výška nášlapu jednotlivých stupňů bude cca 16 cm a šířka 30 cm. Povrch mezipodest bude z litého asfaltu.

Veřejnost také zajímá, kdy bude oprava hotová. K tomu starosta Jan Konvalinka na webu uvedl: „Dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem je termín dokončení stavby stanoven na únor 2023. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které již komplikují provádění díla tento měsíc, se předpokládá posun termínu dokončení díla na duben 2023.“

Komentáře