Piráti Příbram nesouhlasí se slučováním gymnázií v Příbrami

Členové České pirátské strany v Příbrami

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Příbramští členové České Pirátské strany jsou proti sloučení obou gymnázií v Příbrami. Zde je jejich vyjádření.

 

Gymnázium pod Svatou Horou (GSHPB) se za posledních třicet let stalo důležitou součástí středoškolského vzdělávacího systému našeho regionu. Mimo jiné, nabízí příbramským studentům komornější prostředí a zaměření na živé jazyky. S nástupem silnějších ročníků na příbramské střední školy, považujeme za důležité zachovat pro studenty pestrost oborů a možnost volby budoucí cesty vzdělávání.

Oborová a institucionální optimalizace škol ve Středočeském kraji je věc důležitá a potřebná. Nicméně, musí být založená a uskutečněna na základě kvalitních dat a po širší veřejné diskusi s odborníky, zaměstnavateli, zástupci města a veřejností. To se ale v případě slučování gymnázií v Příbrami neděje. Argumentace a data předložená panem radním Váchou jsou často nepřesná a zavádějící, čímž se zásadně snižuje celková věrohodnost optimalizačního postupu. Považujeme návrh na sloučení gymnázií za unáhlený a nekoncepční a neztotožňujeme se s vizí pana radního, že rušení gymnázií je cesta k naplnění méně atraktivních oborů v Příbrami.

Vadí nám, že ačkoliv Gymnázium pod Svatou Horou nebylo nikde uvedeno v návrzích optimalizační komise, ani nesplňuje většinu kritérií stanovených krajským odborem, tak má být zrušeno. Nepovažujeme za koncepční uzavírat školu, o kterou projevují studenti stále větší zájem, která nepředstavuje pro Kraj zásadní ekonomickou zátěž a nabízí kvalitní vzdělávání.

MS Piráti Příbram

Komentáře