Pavel Čámský: Cestovní ruch v Příbrami a okolí

Pavel Čámský

PŘÍBRAM – Rozvoj a podporu turismu v Příbrami a jejím okolí považujeme za významný prostředek k nastartování hospodářského a kulturního rozvoje města s důležitým synergickým efektem.

Výhodou je zde nutnost relativně nízkých vstupních a provozních nákladů, jejich rychlá návratnost a okolnost, že zde významný turistický potenciál je – v menším rozsahu v samotném městě, ale zejména v jeho atraktivním okolí. Vzhledem ke značně omezeným možnostem rozvoje jiných ekonomických odvětví a zatím přetrvávající opatrnosti významných investorů angažovat se ve městě, by mohl být právě cestovní ruch spouštěčem dalších podnikatelských aktivit jak ve městě, tak v širším regionu, které by vytvořily nové pracovní příležitosti tak, aby postupně většina obyvatel města nebyla nucena za prací dojíždět do vzdálených míst, ale nacházela ji doma.

Turistický potenciál města a jeho blízkého okolí je dnes dán především Svatou Horou, hornickou minulostí a tradicemi, o něž se starají a rozvíjejí je především Hornické muzeum a některé zájmové spolky, pohořím Brdy a tamní CHKO, ostatním zajímavým a atraktivním okolím města i některými památkami a kulturními zajímavostmi v jeho blízkosti. V neposlední řadě je to i návštěvnicky atraktivní areál památníku Vojna jako nejvýznamnější expozice Muzea III. odboje.  Tyto hodnoty je třeba nejen využívat, zlepšovat jejich dosažitelnost, atraktivitu a obecné povědomí o nich v rámci celé ČR, ale doplnit je o další, které přitáhnou návštěvníky do vnitřního města a udrží je v něm, pokud možno i po dobu delší než jednoho či dvou dnů. Takovými návštěvnickými magnety by se měly stát nové instituce – Městské muzeum a Muzeum betlémů, případně i instituce, zaměřená na přiblížení a seznámení zájemců s přírodou Brd. Ve městě a jeho bezprostředním okolí je řada vhodných lokalit, které se nabízejí jako ideální vyhlídková místa a bylo by žádoucí alespoň dvě až tři z nich přiměřeně upravit, vč. vybudování rozhleden.

Je zřejmé, že je třeba se zaměřit na podstatné zkvalitnění základní návštěvnické infrastruktury, kterou je třeba vytvářet a budovat i v úzké spolupráci se soukromým sektorem – podnikateli, které by k tomu mělo město také konkrétními kroky a opatřeními účinně motivovat. Zde máme na mysli rozvoj kvalitních ubytovacích a stravovacích služeb, které náležitě zohlední potřeby a očekávání turistů a dalších návštěvníků města a regionu, dalších služeb (např. průvodcovských) a také přizpůsobení veřejné hromadné dopravy (MHD) i potřebám návštěvníků tak, aby se pro ně město stalo skutečnou a vyhledávanou základnou, která jim jednak sama poskytne řadu atraktivních cílů k návštěvě a poznání, ale také zázemí k výletům do okolí, z nichž se budou opět do města vracet.

Kromě již výše uvedeného je třeba např. zřídit několik zajímavých prohlídkových/poznávacích okruhů ve městě (a okolí), zlepšit spojení do Brd a na Hřebeny, k Památníku A. Dvořáka na Vysoké, k Památníku Vítězství na Slivici, do oblasti Orlické a Slapské nádrže a do zajímavých blízkých měst a obcí (Rožmitál, Březnice, Jince, Dobříš apod.). Na vhodných místech (mimo centrum města) je třeba zřídit kapacitní (a bezpečná) parkoviště P+R, dobře spojená MHD s centrem i atraktivitami v okolí města.

Měli bychom též návštěvnicky využívat potenciál, který v sobě skrývá i zajímavý a nadčasový koncept Březohorského sídliště a přivést do něj turisty a návštěvníky. V neposlední řadě je třeba dál zvelebovat a zkvalitňovat již stávající rekreační a volnočasové areály a zóny, aby se staly vyhledávanými cíli nejen místních obyvatel, ale i turistů (Nový rybník, Padák, okolí Svaté Hory, lesík Koráb, lesoparky Litavka, Březové Hory (za dolem Vojtěch), Huťský lesík a příměstské lesy v okolí Podlesí, na Květné, v oblasti Hájů a Bytízu, a především v oblasti Třemošné). Měly by být nejen vybaveny zajímavým mobiliářem a zařízeními, případně i stravovacími a ubytovacími kapacitami, atrakcemi (např. minizoo apod.), ale také dobře přístupné (dosažitelné) vč. MHD a cyklotras/cyklostezek.

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že rozvoj základní i rozšířené návštěvnické infrastruktury je nejen nutným vstřícným krokem k turistům, ale obohatí a zpříjemní také život obyvatelům města a zkvalitní místní občanskou vybavenost.

Zde najdete volební program KDU pro nadcházející komunální volby v Příbrami, jehož součástí je i problematika rozvoje Cestovního ruchu: (odkaz na web KDU)

Pavel Čámský

Autor je garantem a zpracovatelem 10. tematického okruhu volebního programu KDU pro komunální volby 2022 – „Cestovní ruch“ a nezávislým kandidátem do komunálních voleb za KDU-ČSL.

 

Komentáře