Padrtě a další zaniklé brdské obce připomínají nově vysazené lípy

PŘÍBRAM – Vojenské lesy a statky v minulých dnech v Brdech vysadily šest lip srdčitých. Stromy budou připomínat trojici zaniklých brdských obcí, které musely ustoupit před desítkami let zájmům vznikajícího Československa – Padrť, Kolvín a Záběhlá.

Padrť

Výsadbu v místech, kde obce stávaly, iniciovala brdská správa Agentury ochrany přírody a krajiny ČR z podnětu občanského sdružení Svazu vyhnanců z Brd.Výsadba stromů měla být původně součástí slavnostního otevření nově vzniklé naučné stezky Okolím Padrťských rybníků. Tato akce však byla kvůli ochranným opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19 odložena.

Kolvín

Padrť, Kolvín a Zaběhlá byly tři brdské obce na náhorní planině vrchoviny, které musely ustoupit vojenské střelnici při budování armádního výcvikového prostoru. Jejich vysidlování začalo již před osmdesáti lety za první republiky a postupný zánik obydlí pokračoval až do padesátých let minulého století. Šestice lip, jejichž výsadba byla financována z prostředků Programu péče o krajinu, je přímými potomky „lípy republiky“ u hrobky Valentů v Chloumku na Mělnicku. Návštěvníci je naleznou na trase naučné stezky Okolím Padrťských rybníků.

Zaběhlá

Vysidlování Brd začalo již za první republiky po roce 1928, kdy byl tento prostor vykoupen státem kvůli zřízení armádní střelnice. Vystěhování vesnic Padrť, Zaběhlá a Kolvín však proběhlo až za druhé světové války, kdy prostor využíval Wermacht. Po válce se obyvatelé do obcí navrátili, nikoliv však nadlouho. V prosinci 1951 bylo rozhodnuto o jejich vystěhování a likvidaci sídel. Definitivně zanikly v roce 1952.

Komentáře