Oprava podchodů pod Školní ulicí se opět odkládá

PŘÍBRAM – O nutnosti opravy obou podchodů pro pěší pod Školní ulicí se mluví už od roku 2018. Jejich stav delší dobu trápí příbramskou veřejnost. Podchody a silnice pod níž vedou jsou v majetku Středočeského kraje.

Oba jsou pro obyvatele příbramského sídliště přirozenou spojnicí mezi ním a areálem Nového rybníka nebo Junior klubem. Podle Středočeského kraje původně jejich oprava měla začít už v loňském roce.

Podle informací, které nám poskytla krajská správa a údržba silnic, je v současné době dokončena projektová dokumentace potřebná pro vydání stavební stavebního povolení. „Podání žádosti o vydání stavebního povolení předpokládáme do konce května. V průběhu přípravy bohužel nastaly komplikace související s překládkami inženýrských sítí, které přípravu rekonstrukcí obou mostů a podchodů oddálily,“ vysvětluje Petra Kučerová, tisková mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Stavba vyvolala nutnost realizace přeložky středotlakého plynovodu, obnovu veřejného osvětlení v podchodech a nasvětlení přechodu. Pod mostem vede dešťová kanalizace, která musela být obnovena. „Přestavbou mostů a přeložkami uvedených sítí byly dotčeny pozemky společnosti DIAMO, s.p. V rámci projednání těchto přeložek inženýrských sítí na dotčených pozemcích docházelo ke zdržení především na základě dodatečných požadavků a termínů vyjádření těchto vlastníků či správců,“ pokračuje Petra Kučerová s tím, že uzavřením smluvních vztahů, věcných břemen a překládkových smluv bohužel zdrželo možnost podání žádosti o stavební povolení a tedy i termín zahájení samotných prací.

Pokud nenastanou komplikace v rámci stavebního řízení, lze očekávat vydání pravomocného stavebního povolení v červenci letošního roku. „Následně zpracujeme dokumentaci pro výběr zhotovitele a vypíšeme soutěž na dodavatele stavebních prací. Předpokládáme tedy, že zahájení výběrového řízení na zhotovitele proběhne na konci léta,“ dodává tisková mluvčí krajské správy a údržby silnic. Harmonogram prací  se však tímto posunem dostane do zimní sezóny 2021/2022, kdy jsou stavební práce přerušeny. „Zahájit stavbu bychom tedy mohli příští rok na jaře. Zahájení realizace je však také podmíněno přidělením potřebného množství finančních prostředků,“ uzavírá Petra Kučerová.

Komentáře