Obyvatelé Brodu si připomínají 100 let od vysvěcení kaple

Foto: Josef Hovorka

BROD – Historie Brodu je pevně spjata s městem Příbram, což nám dokládá archivní dokument, který hovoří o roce 1290/1, kdy biskup Tadeáš z Bechyně nechal vesnici obnovit v rámci biskupského panství. Samotný název je odvozen od reálného „brodu“ přes Příbramský potok, kudy procházela jedna z větví tzv. Zlaté stezky Praha-Pasov. Právě zde se usadilo několik poddaných a vzniklo jádro pozdější vesničky, přes kterou také putovali poutníci na Svatou Horu. 

Původní kaple vznikla podle dochovaných archivních materiálů již v roce 1799. Do současné podoby byla kaple přestavěna a slavnostně vysvěcena 7. října 1923 farářem Františkem Daňkem ze Slivice. Letos je tomu právě již 100 let. Během 2. světové války byl zvon z kaple rekvírován, podobně jako dalších 9801 v celém Československu. Nový zvon byl slavnostně umístěn 22. září 1946, další zvon obdržela také kaple v Konětopech.

Foto: archiv Josefa Hovorky

„Během letošních oprav interiéru kaple se podařilo nalézt další archivní materiály ke kapli, která je zasvěcená Panně Marii Nanebevzaté. V roce 1934 došlo k výmalbě kaple malířem Jarolímkem. V kapli byl zanechán také obrázek Antonína Řeřichy, který se v roce 1914 ztratil na frontě během bojů 1. světové války,“ říká Josef Hovorka organizátor oslav. Další výrazná rekonstrukce kaple proběhla po roce 1989, na které se podíleli občané Brodu jak finančně, tak prací na stavbě.

Život ve Brodě byl pevně spojen i se sborem dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1925. V roce 1926 při slavnosti prvního veřejného cvičení se sešlo 204 členů z okolních hasičských sborů (např. Milín, Radětice, Bratkovice a další). Do kroniky zanesli také vzkazy pro příští generace, přející mnoho zdaru: „Konej k čemus povolán, byť jsi sklidil nevděk, spravedlivě soudí Pán“.

Okolí Brodu výrazně zasáhla těžba uranu v 60. letech 20. století. Brod byl znám díky volejbalovým turnajům Sokolu Brod, který sbíral úspěchy i v okresním přeboru.

Od roku 2003 zde fungoval osadní výbor, který spolupracoval s městem Příbram a podporoval kulturně-společenské akce, svoji činnost ukončil v roce 2022.

Oslavy Brod 100 let byly zahájeny již v červnu během na 5 km po „Cestách paměti“. Hlavní část oslav proběhne v neděli 3. prosince spojenou s požehnáním opravené kaple, obnoveného kříže a sochy sv. Jana Nepomuckého. Budou předány dary ze sklářského regionu Bodenmais a italského Valle di Ledro. Po celý den budou připraveny vzdělávací aktivity pro děti nebo výstava historických fotografií.

Kompletní program visitpribrambrod.blogspot.com

Komentáře