Hlediště divadla se prodraží o více jak milion korun

PŘÍBRAM – Rada města projednala a schválila vícepráce na rekonstrukci hlediště divadla v objemu více jak milion korun.

Jedna pozitivní zpráva. Hlediště divadla úspěšně prochází rekonstrukcí. Hotové jsou nové stupně, indukční smyčka. Dorazila nová sedadla. Harmonogram je plněn bez problémů, stavba by měla být dokončena 21.8. Sál bude kompletně nově vymalován, vyměněna budou i světla. Dřevěné povrchy dostanou nové dekory,“ uvedl starosta Jan Konvalinka na svém facebookovém profilu.

Foto: Jan Konvalinka

Méně povzbudivá zpráva, kterou už starosta neuvedl je, že se zakázka oproti vysoutěžené ceně prodraží o vícepráce v celkové částce více jak milion korun. Tyto vícenáklady schválila rada města na svém jednání v červnu. 

Konkrétně se jedná o vícepráce v celkovém objemu 1 539 839 Kč, od kterých se odečtou méněpráce v hodnotě 269 518 Kč. Celková cena rekonstrukce tedy bude 10 607 744 Kč s DPH, tedy o více jak milion korun oproti vysoutěžené ceně ve veřejné soutěži. 

Komentáře