O výjimku zakázu požívání alkoholu na veřejnosti, lze v Příbrami požádat do konce měsíce

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Výjimky z Obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství bude na základě podaných žádostí nově schvalovat zastupitelstvo města. Pro letošní rok je možné žádost o výjimku podat do konce března.

Ministerstvo vnitra na základě rozhodování ústavního soudu změnilo metodické pokyny
a výjimky z obecně závazných vyhlášek již nemůže udělovat rada města.

V průběhu roku se koná několik plánovaných akcí na veřejných prostranstvích na území města Příbram, které podléhají regulaci vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů. Pořadatelé těchto akcí mají do konce března možnost požádat o výjimku z Obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů, aby mohli plánovanou akci bez problémů uskutečnit. Místa, kde bude požívání alkoholu zakázáno, jsou vymezena níže.

Podněty na udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholu na veřejných místech musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů), dobu a místo konání. Všechny podané náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, která bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.

Zádosti můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: jaroslava.vodickova@pribram.eu.

Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu:

 • všechny městské parky
 • v okruhu 100 m od základních, středních škol a mateřských školek
 • v okruhu 100 m od dětských hřišť a pískovišť
 • v okruhu 100 m od zdravotnických zařízení
 • v okruhu 100 m od hřbitova
 • v okruhu 100 m od nádraží ČD a autobusového nádraží
 • v okruhu 100 m od nákupních center (Penny, Kaufland, Billa, Coop, Lidl, Albert, Tesco, Skalka)
 • v okruhu 100 m od Kulturního domu – ul. Legionářů Příbram VII, Sokolovny – ul. G. Tesaříka Příbram I
 • v okruhu 100 m od Aquaparku Příbram a Zimního stadionu Příbram – ul. Legionářů Příbram VII    
 • na všech autobusových zastávkách a v jejich blízkém okolí (čímž se rozumí
  20 m od označníku).

Prostory vyznačené v mapě:

 • prostor Dvořákova nábřeží – Příbram I a prostor okolo Hořejší  Obory – Příbram I                           
 • prostor mezi ulicemi B. Němcové a S. K. Neumana – Příbram VII – „Mototechna“
 • prostor mezi ulicemi Školní – Seifertova – Čechovská – Příbram VIII – „Křížové domy – Cíl“
 • prostor mezi ulicemi Žežická – Gen. Kholla – Karla Kryla – S. K. Neumanna – Příbram VII
 • nám. T. G. Masaryka – Příbram I
 • Václavské náměstí – Příbram II
 • nám. 17. listopadu – Příbram VII
 • nám. J. A. Alise – Příbram VI
 • nám. H. Kličky – Příbram VI
 • nám. Arnošta z Pardubic – Příbram I a III
 • Ryneček – Příbram III
 • Jiráskovy sady – Příbram I a II
 • Pražská – Příbram II a III
 • Dlouhá – Příbram II a III
 • Lázeňská – Příbram II
 • Březnická Příbram – III a IV
 • Čs. armády – Příbram IV
 • Politických vězňů – Příbram VII
 • Okružní – Příbram VII
 • Zahradnická – Příbram III
 • Palackého – Příbram II
 • V Brance – Příbram II
 • Osvobození – Příbram VII

 

Komentáře