O půjčky od města je minimální zájem, město možná fond zruší

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – Už několik let si obyvatelé města mohou půjčovat finanční prostředky na opravy domů a bytových jednotek za velice výhodných podmínek přímo od města. S ohledem na velmi nízký zájem se ale uvažuje o zrušení možnosti zápůjček.

V roce 1995 byl zřízen Fond oprav a modernizace (FOM). První půjčky z tohoto fondu byly poskytnuty v roce 1996, kdy finanční prostředky čerpalo jednadvacet žadatelů. Zájem o půjčky se postupně začal snižovat i přesto, že byla vypisována tři až čtyři výběrová řízení ročně.

V loňském roce zastupitelé rozhodli o transformaci Fondu oprav a modernizace na Fond zápůjček (FOZ), který měl oproti původnímu fondu rozšířené možnosti. Zápůjčky mohly být poskytovány nejen na zlepšování úrovně bydlení, ale například také na zvelebování majetku. Ani toto rozšíření nezvýšilo zájem veřejnosti. Rada města z tohoto důvodu doporučuje zrušení fondu, ve kterém je v současné době alokováno zhruba osm milionů korun.

„Pokud se ohlédneme do nedávné minulosti, zjistíme, že z fondu bylo občany města čerpáno opravdu minimum finančních prostředků. V roce 2018 bylo poskytnuto 150 tisíc korun dvěma žadatelům. V letošním roce si podali žádost čtyři zájemci, kterým bylo poskytnuto celkem 400 tisíc korun. S ohledem na nízký zájem doporučujeme zastupitelům zvážit, zda je do budoucna vhodné zmíněný fond udržovat, nebo zda alokované prostředky, kterých není zrovna málo, použít pro rozvoj města,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

V případě, že ke zrušení Fondu zápůjček dojde, všechny již podepsané smlouvy doběhnou ve stanovených termínech.

Komentáře