Od platí zákaz návštěv ve věznicích, tedy i v té příbramské

Věznice Bytíz.

PŘÍBRAM / BYTÍZ –  Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazují návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Toto nařízení potrvá do 13. února 2022 do 23:59 hod. Důvodem mimořádného opatření je celkové zhoršení epidemické situace v republice.

Zákaz se nevztahuje na návštěvy advokátů a právních zástupců a na návštěvu úřední osoby, pokud nelze využít jiný prostředek bez fyzické účasti ve věznici, vazební věznici, ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

S účinností ode dne 27. ledna 2022 od 00:00 hod. do dne 13. února 2022 do 23:59 hod. jsou zakázány podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona 94/2021 Sb. návštěvy ve věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence a podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návštěvy v zařízeních pro zajištění cizinců, a to návštěvy:

  • obviněných uskutečňované podle §14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů,
  • odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • chovanců uskutečňovaných podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • cizinců uskutečňované podle § 140 odst. 3 a § 144 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře