Nový moderně vybavený denní stacionář v Dobříši už slouží prvním klientům

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Domov s pečovatelskou službou města Dobříše otevřel nový denní stacionář pro zdravotně handicapované a seniory za téměř 10,5 milionu korun. Zrekonstruované a moderně vybavené prostory nabízejí klientům možnost trávit čas aktivně i odpočinkem a k dispozici je pro ně také zimní zahrada s relaxační zónou.

Výstavba nového denního stacionáře v budově s Pečovatelskou službou města Dobříše na Dukelském náměstí byla zahájena v květnu loňského roku. Městu se podařilo na projekt získat dotaci ze 7. výzvy MAS Brdy–Vltava: IROP – Sociální Infrastruktura II, ve výši 3 137 850 Kč. Tato služba předtím ve městě chyběla. Nyní je již stacionář v provozu a jeho služeb využívají první klienti.

 „V rámci projektu došlo k úpravě části přízemí budovy s pečovatelskou službou, tak aby zde vznikly nové prostory. Vytvořena byla denní místnost, odpočinková místnost, kuchyňka, sociální zařízení s toaletami a další technické místnosti. Kompletně nové jsou rozvody elektřiny, topení, podlahy a další vybavení. Vznikla i zbrusu nová prádelna vybavená pračkami a mandlem. Součástí projektu je také relaxační zóna v atriu budovy,“ připomíná místostarosta města Tomáš Vokurka.

Díky této službě už nemusí osoby se sníženou soběstačností dojíždět do vzdálených míst, což je časově, finančně i organizačně výhodné. Služba denního stacionáře v Dobříši je zaměřena na cílovou skupinu osob od 26 let. Jedná se o osoby se sníženou soběstačností v základních životních schopnostech a dovednostech z důvodu zdravotního postižení, věku či chronického onemocnění neinfekčního charakteru, včetně neurodegenerativních poruch, vaskulárních onemocnění či Alzheimerovy nemoci.  „Většina programu se odehrává v centrálním prostoru stacionáře – denní místnosti, která je vybavena stoly se židlemi, 2 polohovacími křesly, ve kterých mohou klienti odpočívat, projektorem a projekčním plátnem. Součástí denní místnosti je také pracovní kout oddělený od hlavního prostoru knihovnou a vybavený stolem se dvěma pracovními místy a bude dovybavena dvěma počítači,“ říká ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše Dagmar Mášová.

Pro klienty stacionáře jsou denně připraveny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální terapeutické činnosti, nebo například trénování paměti.  V rámci upevnění návyku, tréninku a nácviku všech těchto aktivit se budou využívat různé aktivizační pomůcky, výtvarné činnosti, ruční práce a různé další kreativní aktivity, společné pečení a vaření, čtení,  muzikoterapie, společné zpívání, pohybová terapie, ale i promítání filmů. „Rádi do práce s klienty zapojíme i dobrovolníky, Kapacita ještě není na 100% obsazená, stále přijímáme nové klienty,“ dodává závěřem Dagmar Mášová.

 

Komentáře