Nový manažer sportu Jan Hadraba bude pracovat s kluby i se školami

PŘÍBRAM – Hlavním úkolem Jana Hadraby, který je novým manažerem sportu, bude poskytovat odborný servis pro organizace, které v Příbrami mají nebo mohou mít něco společného se sportem.  

Příbram má nového manažera rozvoje sportu. Zřízení této pozice vyplývá ze strategického dokumentu Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 a byla schválena příbramskými zastupiteli na jednání v polovině září. „Mým úkolem bude poskytovat odborný servis sportovnímu prostředí ve věcech, jako jsou strategický rozvoj sportu, koordinace a spolupráce se sportovními spolky, organizací SZM Příbram, městským úřadem, národními sportovními svazy či pořadateli sportovních akcí,“ vysvětlil manažer Jan Hadraba. Má také zajišťovat maximální ekonomickou i společenskou efektivnost využití sportovních zařízení i sportu jako takového, a to zejména při konání sportovních akcí, administraci a pomoci při vyplňovací dotačních titulů pro sportovní organizace. 

Jan Hadraba, foto: město Příbram

Co jsou aktuální úkoly sportovního manažera? „Vytvoříme nový web Příbram sportuje, který bude shromažďovat základní informace o všech sportovních spolcích a organizacích na území města Příbram,“ řekl manažer. Web bude obsahovat seznam sportovišť a pasportizaci sportovních zařízení, základní informace o možnostech dotačních titulů pro sportovní prostředí, legislativně-právní poradnu pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a bude prezentovat příbramský sport jako celek. 

Manažer sportu má také začít uvádět do života úkoly vyplývající z platného akčního plánu rozvoje sportu. V tomto směru je záměrem především propojit školy a vzdělávání a sport, investovat do sportovní infrastruktury a zabezpečit finanční podporu sportovních organizací. Sportovního manažera je možné navštívit v administrativní budově Kostky Pb na adrese Žižkova 708, nebo po dohodě v Městském kulturním centrum ve Špitálské 18. 

zdroj: Město Příbram

Komentáře