Nová epocha v diagnostice: Příbramská nemocnice investovala přes 55 milionů korun do moderních SPECT-CT kamer

Foto: Martin Janota

PŘÍBRAM – Dnes byly v příbramské nemocnici slavnostně uvedeny do provozu dvě nové SPECT-CT kamery na Oddělení nukleární medicíny, znamenající průlom v diagnostice onkologických a kardiologických onemocnění.

Tato významná investice ve výši více než 55 milionů korun umožnila pořízení moderních diagnostických kamer značky Siemens, financovaných dotačním titulem REACT-EU. Kromě toho nemocnice vlastními finančními prostředky zakoupila laminární boxy v hodnotě 6 milionů korun pro přípravu radiofarmak.

Nové kamery, navzdory své podobnosti s předchozími modely, disponují vylepšenými detektory a vyšším rozlišením. Zvláštní důraz byl kladen na zlepšení kvality CT vyšetření, což otevírá možnost provádět některá nativní vyšetření CT přímo v příbramské nemocnici. Primář Oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Příbram, doc. MUDr. Otto Lang Ph.D., řekl: „Spolu s primářem MUDr. Petrem Blehou jsme přesvědčeni, že bychom mohli některá nativní vyšetření CT provádět i tady u nás, čímž by mohlo dojít ke zkrácení objednacích lhůt.“

Rozdíl v zobrazování nukleární medicíny oproti klasickým metodám spočívá v tom, že nukleární medicína se zaměřuje na zobrazení funkce spíše než struktury. Zatímco radiologické metody se soustředí převážně na anatomii, scintigrafické metody využívají záření vpraveného do těla pacienta, což umožňuje detailnější pohled na fungování orgánů. Tato inovativní metoda vyšetření nachází využití především při onkologických a kardiologických vyšetřeních.

Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví, Pavel Pavlík, vyjádřil své potěšení nad modernizací vybavení nemocnice, říkaje: „Je skvělé, že příbramská nemocnice drží krok s neustále se vyvíjející medicínou a využívá finančních zdrojů z dotačních programů. Tímto způsobem můžeme poskytovat pacientům péči na nejvyšší úrovni.“

Oddělení nukleární medicíny v příbramské nemocnici se může pyšnit dlouhou historií, která sahá až do roku 1977. Během své existence se aktivně zapojovalo do klinických zkoušek a spolupracovalo na významných vědeckých pracích, což svědčí o jeho kontinuálním přínosu v oblasti medicínského výzkumu.

 

Komentáře