Nedostatek kyslíku ve vodě zahubil ryby na Novém rybníku

PŘÍBRAM – Těla stovek uhynulých ryb pokryla před pár dny hladinu přírodního koupaliště Nový rybník. K úhynu došlo vlivem nedostatku kyslíku ve vodě, k čemuž došlo vlivem prudkých změn počasí s velkými výkyvy atmosférického tlaku. To vedlo k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a došlo tak k udušení ryb.

Nový rybník má ve výpůjčce Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz (dále SÚS) a užívá ho jako chovný rybník. K prvnímu nálezu uhynulých ryb došlo 3. července, kdy byl provozovatel Areálu Nový rybník, Sportovní zařízení města Příbram, na skutečnost upozorněný návštěvníky. „O události jsme informovali předsedu SÚS a začali jsme s odklízením uhynulých ryb z vody. Mnohem více mrtvých ryb jsme však našli i další den ráno. Předseda SÚS na místo dorazil hned, jak to bylo možné a společně jsme celou situaci řešili,“ popisuje událost ředitel SZM Příbram Jan Slaba.

Druhově se jednalo výhradně o Síha severního marénu v průměrné velikosti 20 cm. Tato původně jezerní ryba má vysoké nároky na obsah kyslíku ve vodě v průběhu celého roku. Všeobecně platí, čím teplejší voda, tím menší obsah kyslíku. Proto například v létě před bouřkou doprovázenou poklesem tlaku, dochází k poklesu kyslíku ve vodě až na spodní hodnoty. Někdy prudký pokles kyslíku ve vodě trvá třeba jen půl hodiny, ale i to ke zkáze stačí.

Vylovené ryby nevykazovaly žádné známky onemocnění, které by mohlo jejich úhyn způsobit. Nebyly zjištěny ani žádné cizorodé látky ve vodě či jiné zdroje znečištění. Přivolaný technik SÚS potvrdil, že příčinou úhynu ryb byl nízký obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, čemuž nasvědčuje také to, že další druhy ryb, které v rybníku vegetují a nejsou tak náročné na kyslík, neuhynuly. Udušené ryby jdou ke dnu a teprve po nějakém čase, zase s ohledem na klimatické podmínky, vyplavou na vodní hladinu. Proto bude v nejbližších 2-3 dnech ještě probíhat monitoring rybníka a úklid uhynulých ryb, které budou ze dna stoupat k vodní hladině. Většina z nich by však již nyní měla být z vody odstraněna.

„Omlouváme se všem návštěvníkům areálu za nepříjemný pohled na vodní hladinu plnou uhynulých ryb. SZM Příbram děkujeme za spolupráci a komunikaci při řešení této, pro nás rybáře, smutné události,“ uvedl Dušan Hýbner, předseda ČRS SÚS.

Miroslava Poláková,

tisková mluvčí, SZM Příbram

Komentáře