Na táboře prevence kriminality děti zažily Cestu kolem světa

Foto: MěÚ Příbram

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Město Příbram i v letošním roce uspořádalo letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti v rámci programu prevence kriminality. Pro děti byla připravena celotáborová hra, řada dílčích soutěží a další doplňkový program.

„Celý program probíhal ve stanovém táboře v Hájovně Na Dědku u Rožmitálu pod Třemšínem. Po dobu šesti dnů děti procestovaly celý svět, protože letošním tématem tábora byla Cesta kolem světa,“ uvedla manažerka prevence kriminality Lucie Máchová a dodala, že děti v průběhu tábora například malovaly vlastní vlajky, jedly čínskými hůlkami, pletly čepice, které je měly zahřát při návštěvě Ruska a které se hodily i večer do spacáku. Všechny hry byly zaměřené především na komunikaci ve skupině, týmovou spolupráci, povzbuzování a motivaci.

Na závěr pobytu děti tradičně navštívila také příbramská místostarostka Alena Ženíšková. Za doprovodu dětí si prohlédla zázemí pobytu i jejich stany a pak již proběhl slavnostní nástup, na kterém byly všechny děti oceněny za své úspěchy v rámci celotáborové hry. „Přestože tábor je především zábava, děti jsou zde vedené i k samostatnosti a k týmové spolupráci. Na první pohled bylo znát, že je letošní hra velmi bavila, během jednoho týdne procestovaly celý svět a obohatilo je to o nové informace a zážitky,“ uvedla místostarostka.

Komentáře