Na dostavbě dálnice D4 budou letos hotové hrubé stavby většiny mostů

Stavba dálnice D4. Foto: Via Salis

PŘÍBRAMSKO – Práce na dostavbě dálnice D4 se přehouply do své třetí sezóny a jsou v plném proudu, podle toho, jak počasí dovolí. Každý, kdo místem projíždí, jasně vidí, kudy trasa stavby vede a jak zde rostou mosty a další objekty. Nejvíce patrný je posun prací z ptačí perspektivy.

V celé trase pokračují rozsáhlé zemní práce včetně souvisejících konstrukcí, jako jsou propustky či opěrné stěny. Na začátku úseku Háje – Milín ve skalním zářezu stále probíhají postupné šetrné odstřely skály, následný odvoz zeminy a zajišťování skalního svahu.

S postupem prací dochází na různých místech k montáži dopravních opatření jak dočasných, tak dlouhodobých. S tím souvisí také vybudování vedlejších silničních objektů, které vznikly a již byly zprovozněny, tak aby práce na stavbě mohly plynule a bezpečně pokračovat při zajištění silničního provozu. To se stalo například v úseku Háje – Milín, a lokálně i na úseku Milín – Lety a dále v úseku Mirotice – rozšíření.

Dále postupují práce na všech mostních objektech. Pro řidiče nejviditelnější jsou především mosty kolem Zalužan, Nerestců a Mirotic. V posledním případě byly původní mosty odstraněny a na jejich místě rostou zcela nové. Aktuálně se pracuje na jejich pilířích a opěrách.

Novinkou je od poloviny března uzavírka rychlých pruhů na dálnici D4 v km 77,98 – 86,10. V souvislosti s pracemi je v místě veden provoz v režimu 2+1 jízdní pruh. Dva jízdní pruhy ve směru na Prahu, jeden na Písek. Toto opatření bude platné do konce letošního dubna.

Na trase nově vznikající dálnice D4 pracují pod taktovkou společnosti DIVia stavební další firmy ze Skupiny VINCI Construction CS, konkrétně jde o EUROVIA CS, Stavby mostů, PRŮMSTAV, a budou sem dodávat také specializované provozovny, jako je EUROVIA Asfalt, PREFA PRO a OK Třebestovice. Na stavbě denně pracují až stovky kusů mechanizace a obdobný počet lidí. Jejich nasazení se s průběhem prací a dle typu prováděných technologií mění. Nejvyšší nasazení bude patrné právě v rámci stavební sezóny 2023.

V rámci PPP projektu dostavby dálnice D4 Via Salis vznikne celkem 40 mostů s odlišnými konstrukcemi i určením. Polovinu z nich tvoří přechody nebo podchody pro zvířata. Při délce 32 kilometrů nově vznikající dálnice tak na každý kilometr trasy připadá nejméně jeden most nebo propust. V letošním roce bude většina mostů na D4 dokončena v hrubé stavbě. Pak už bude jen třeba položit izolaci a vozovkové vrstvy, a dokončit další práce na dokončení stavby. Aktuálně se dokončuje 33 mostů.

Komentáře