Kovohutě a jejich dceřinná společnost získaly ocenění za recyklaci elektroodpadu

Uprostřed ředitel WEEELABEXu Petr Novotný, vpravo generální ředitel a místopředseda představenstva Kovohutí Příbram Jan Moudrý a vlevo předseda představenstva Recyklace Ekovuk a současně ředitel kovohuťských divizí Drahé kovy a Elektroodpad Petr Janda Foto: Kovohutě Příbram

PŘÍBRAM – Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. a její dceřiná společnost Recyklace Ekovuk, a.s. získaly certifikáty WEEELABEX, které potvrzují soulad se správnými postupy při recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Certifikáty byly zástupcům firem předány ředitelem evropské organizace WEEELABEX, Petrem Novotným.

Kovohutě Příbram se specializují na ekologickou recyklaci OEEZ a prošly náročným auditem v druhé polovině roku 2022, který prověřoval soulad zpracování odpadů s normou CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice). Díky úspěšnému dokončení auditu získaly certifikát WEEELABEX pro zpracování směsných elektrozařízení dříve, než je červnový zákonný termín.

Dceřiná společnost Recyklace Ekovuk, a.s. zpracovávající svítidla a světelné zdroje a další odpady s obsahem rtuti, se stala první firmou v České republice, která úspěšně prošla certifikačním procesem WEEELABEX pro komoditu světelných zdrojů. Certifikát potvrzuje správné technické postupy při zpracování odpadů.

„Jsme velmi potěšeni, že jsme úspěšně prošli náročným certifikačním procesem WEEELABEX. Certifikáty nám umožňují potvrdit naši odbornost a profesionalitu v oblasti recyklace OEEZ a světelných zdrojů a poskytnout našim zákazníkům kvalitní služby,“ uvedl marketingový manažer Kovohutí Příbram Miroslav Jarolímek.

Certifikáty WEEELABEX jsou udělovány organizací, která je oprávněna vydávat potvrzení o postupech správného nakládání s OEEZ v Evropě. Organizace posuzuje technickou stránku ekologického zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Komentáře