Na dobříšské stanici HZS se předčasně nadělovalo

Foto: HZS Středočeského kraje.

DOBŘÍŠ – Přesně týden před Štědrým dnem v úterý 17. prosince se na stanici HZS Středočeského kraje v Dobříši uskutečnilo slavnostní předání nového hasicího zařízení. 

Foto: HZS Středočeského kraje

V rámci projektu modernizace cisternové automobilové stříkačky, na kterém se finančně podílelo město Dobříš, byla na toto zásahové vozidlo zhotovena montáž nárazníkové dálkově ovládané lafetové proudnice. Cisterna s novou úpravou byla jednotce předána za účasti ředitele příbramského územního odboru Tomáše Horváta a velitele stanice HZS Dobříš Radka Dopiráka. Za město Dobříš se této malé slavnosti zúčastnila starostka Jana Vlnasová.

„Montáží nárazníkové proudnice na velkoobjemovou cisternu dochází k zvýšení taktické hodnoty vozidla i bezpečnosti zasahujících hasičů. V situaci, kdy hasiči nemusejí po svém příjezdu k požáru vytvářet hadicové vedení nebo instalovat lafetovou proudnici na střechu cisterny, dochází k výraznému urychlení doby zahájení hasebního zásahu,“ upozornil velitel dobříšské stanice Radek Dopirák. 

Proudnice má dostřik až 50 metrů a maximální průtok vody 1300 litrů za minutu a je ovládaná dálkově z kabiny vozu pomocí joysticku. Její obsluha může nastavit nejen směr stříkání, ale i rozptyl vodního proudu od přímého až po vodní clonu. Využití má u požárů lesních a polních porostů nebo u požárů, kde je nutné aplikovat hasební látku na delší vzdálenost nebo s velkým objemovým průtokem. Proudnice umístěná před kabinou vozidla vytváří také výrazný ochranný prvek v situacích, kdy se musí vozidlo pohybovat po požářišti.

Foto: HZS Středočeského kraje

Celková pořizovací cena nárazníkové proudnice včetně montáže, kterou provedla firma KOBIT THZ-CZ byla 151 tisíc korun, přičemž 60 procent nákladů uhradilo město Dobříš příspěvkem ve výši 100 000 korun.

„Velmi mě těší, že nám město Dobříš dlouhodobě zachovává přízeň a zároveň podporuje naši činnost. V letošním roce jsme zaznamenali výrazný nárůst požárů v přírodním prostředí, a proto jsem rád, že dnes můžeme hasičům předat zařízení, které jim pomůže tyto požáry efektivně hasit,“ dodal ředitel územního odboru plukovník Tomáš Horvát.

„O bezpečnost občanů města Dobříš nám jde na prvním místě, a i proto jsme se rozhodli podpořit tento projekt. Nesmírně si vážíme práce hasičů a doufám, že jim nové zařízení bude dobře sloužit,“ připomněla dobříšská starostka Jana Vlnasová.

Tereza Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

Komentáře