Most u Dolejší Obory dokončí ŘSD příští rok

PŘÍBRAM – O víkendu zahájí Ředitelství silnic a dálnic zkušební provoz mostu u Dolejší Obory. práce na něm na jaře příštího roku. Důvodem zpoždění byla neplánovaná přeložka horkovodu.

Dělníci na mostě u Dolejší Obory na silnici I/66 ve středu 10. listopadu položili na jeho větší části, konkrétně v levém jízdním pruhu a  v části pravého a předmostích, asfaltové souvrství. Následně byl most na dva dny zcela uzavřen z důvodu přestavby dopravně inženýrského opatření, aby bylo možné na mostě umožnit průjezd vozidlům dvěma jízdními pruhy s výjimkou nákladní a autobusové dopravy.

„Na víkend je stanovený zkušební provoz po nové části mostu a od úterý 16. listopadu zahájí bourací práce zbývající pravé části, ve které byl doposud veden jednosměrně provoz z centra města. Následně se začne pracovat nových částech opěr, úložných prazích atd. Jelikož z nutnosti přeložit horkovod zásobující Příbram teplou a studenou vodou z prostředku mostu na jeho římsu došlo k zdržení proti předpokládanému plánu, budeme v tomto roce pokračovat na stavbě, co nám počasí dovolí,“ vysvětlil Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

Zbytek prací na mostě dokončí stavební firma po ukončení zimní technologické přestávky na začátku 2. čtvrtletí roku 2022. Po celé období zimní údržby bude na mostě umožněn provoz v režimu 1+1 jízdní pruh.

Komentáře